Monday, February 14, 2011

ای کاش طی روز‌های آینده، انرژی همه ما چه درسایت بالاترین وچه درخیابان‌ها، هرگز بپایان نمی‌رسید


ساعت‌های آینده، لحظات حساسی را همه ما داریم تجربه می‌کنیم! آفتاب آزادی دارد سر برون می‌کند! ۲۵ بهمن در تاریخ کشورمان بعنوان روزی برجسته ثبت خواهد شد! ای کاش طی روز‌های آینده، انرژی همه ما چه درسایت بالاترین وچه درخیابان‌ها، هرگز بپایان نمی‌رسید