Thursday, February 24, 2011

فعلا سه‌شنبه‌ها را که داریم برای اعتراض، اما اگر موسوی و کروبی را دستگیر کردند


اگر موسوی و کروبی را دستگیر کردند، باید با خونسردی کامل و از سر تعقل گوش به زنگ تصمیمات ناشی از خرد جمعی خردمندان جنبش بود، شاید قرار باشد که زود بجنبیم و حرکت نهایی را آغاز کنیم، اما توجه داشته باشیم از هر گونه حرکت هیجانی و خودسرانه پرهیز کنیم، چراکه دشمن یعنی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، با برنامه‌ریزی چند ماهه جهت به شکست کشاندن ما، خود را بیش از پیش بسیج و تجدید قوا نموده است. این بدان معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و هیچ عکس‌العملی نشان ندهیم، اما آنچه که مسلم است، بدون داشتن برنامه و تجهیز همه‌جانبه خود و با بی‌نظمی، هزینه‌هایمان افزایش خواهد یافت. ما خیلی زود واکنش سریع نشان خواهیم داد و حرکت‌های اعتراضی خود را آغاز خواهیم کرد، حرکت‌هایی که سهمگینی و گستردگی آن حکومت را چنان به عقب خواهد راند که پیامد آن حصول تمامی مطالبات به حق‌مان را میسر خواهد ساخت

 ما در حال حاضر برنامه اعتراضی سه‌شنبه‌هایمان را داریم و خود را برای برگزاری هر چه سلحشورانه‌تر درآن روزها آماده می‌کنیم، اما  باید به چگونگی راه‌های ادامه مبارزه با این رژیم سفاک، در صورت دستگیری رهبران دربند جنبش اندیشید! دوستان نازنین! اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع از تحرکات دشمن را فراموش نکنید