Wednesday, February 16, 2011

میرحسین موسوی و مهدی کروبی در معرض دستگیری ومحاکمه؟


صادق لاریجانی رییس دستگاه قضایی طی چند مرحله - چه در سخنرانی و چه در مصاحبه مطبوعاتی - به آشکار و بی‌پروا اعلام کرده است که دستگیری و محاکمه "سران فتنه" فقط با دستور شخص رهبر یعنی علی خامنه‌ای قابل انجام است(نقل به مضمون). از این طرز برخورد ۲ حالت قابل تصور است

حالت یکم: حکومت مترصد کاهش ریسک پیامدهای ناشی از دستگیری و درپی آن محاکمه است که به محض رفع موانع اقدام خواهد کرد. در این حالت ۳ دسته عامل اصلی بازدارنده وجود دارد


عامل ۱ - افکار عمومی ملت ایران که دستگاه‌های امنیتی در تحلیل‌هایش هنوز از واکنش ملت در برابرعمل دستگیری به نتیجه قابل اطمینانی دست نیافته است. چنانچه ملت هوشمندانه عمل کند، همین یک عامل سایر عوامل را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد

عامل ۲ - مجموعه عوامل بین‌المللی، شامل قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های مدافع حقوق بشری، افکارعمومی سایر ملت‌ها و رسانه‌های خارجی می‌باشد، که با توجه به رویکرد حکومت در بحث امور خارجی بنظر می‌رسد فقط عامل اول است که حکومت از آن بشدت هراس دارد و در پی راهکارهایی است تا از زیر این فشار خارج شود. تقویت گروههای تندرو اسلامی در منطقه از یکسو و دادن امتیاز بیشتر به کشورهای ۱+۵ در مذاکرات از سوی دیگر از مهمترین اقداماتی است که حکومت در دست اجرا دارد

عامل ۳ - همراه نبودن بسیاری از مراجع تقلید ومسولان بلند‌پایه کشور اعم از نظامی غیر نظامی با طرح دستگیری است. سفرهای مکرر رهبر به قم و گفتگوهای مستقیم و با واسطه با بلندپایگان مذهبی، زیر فشار گذاردن هاشمی رفسنجانی و بازماندگان خمینی ونیز گفتگو با پاره‌ای از نظامیانی که هنوز آبرویی بر کف دارند و از نسل باقیمانده از دوران جنگ هستند، شواهدی است بر این مدعا
   
‌نکته قابل توجه دیگراینست: حکومت طرح ترور رهبران را در یک نمایش از پیش طراحی شده از نظر دور نداشته، ومترصد است تا اگر بتواند بگونه‌ای آنرا پس از انجام، به گردن نیروهای برانداز نظام (که در حال حاضر تمامی مردم را در برمی‌گیرد) بیندازد

حالت دوم: حکومت در شرایطی است که ناگزیر از عدم دستگیری و محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌باشد، که در این حالت طرح ۳ سناریو می‌تواند قابل بررسی باشد
   
سناریو ۱ - دستگاه امنیتی-اطلاعاتی طی تحلیلی همه جانبه به علی خامنه‌ای هشدار داده است که در صورت دستگیری رهبران مخالفان، فضای اعتراضات بگونه‌ای رادیکالیزه خواهد شد که جمع و جورکردن اوضاع از کنترل دستگاه‌های حکومتی خارج خواهد گردید و حکومت قافیه را در چشم برهم زدنی خواهد باخت که در این حالت خامنه‌ای باید بدنبال توجیهی باشد برای طرفداران خود که در یکسال و نیم گذشته بارها خواهان محاکمه رهبران مخالفان از دستگاه قضایی بوده‌اند  

سناریو ۲ - علی خامنه‌ای در این اندیشه است تا در صورت شدت گرفتن اعتراضات مردم، قدرت مانور را در شرایط بحرانی از دست ندهد و آنرا مدیریت کند. با این تدبیر احمدی‌نژاد را برکنار می نماید، عده‌ای از چهره‌های منفوررا دستگیر و محاکمه می‌کند، دستور عفو عمومی می‌دهد و در نهایت با دعوت ازمیرحسین موسوی یا مهدی کروبی، آنها را ترغیب به تشکیل یک دولت ملی می‌نماید، لذا در این صورت نمی‌خواهد کار را به جایی برساند، تا این قدرت مانور را به یک سناریو سوخته تبدیل کند

سناریو ۳ - مدارک و مستنداتی از عملکرد ۲۰ ساله رهبریت جمهوری اسلامی نزد سران مخالف وجود دارد که در صورت آشکار شدن آنها، می‌تواند دودمان خامنه‌ای و نزدیکان وی را به باد دهد. به گمان من اگر چه خامنه‌ای و اطرافیان او مثل همه دیکتاتورها، در دست‌درازی به مال و جان ملت سابقه طولانی داشته و هنوز دارند، اما از این منظر که سران مخالفان پرونده پنهانی‌ای در دست داشته باشند تا در روز مبادا آنرا رو کنند، سناریو دارای پشتوانه قوی و محکم منطقی نیست. اما از دیدگاه امر تحلیل‌گری و سناریوپردازی، ناگزیر به مطرح شدن است   

 دو سناریو اول در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز با درجه‌ای کمترصدق می‌کند اما درسناریو سوم هاشمی می‌تواند حضور پررنگتری داشته باشد

***

 با شناختی که طی ۲۰ سال خلافت آقای خامنه‌ای از او پیدا کرده‌ایم، او به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و کاملن آشکار است که به محض آرام شدن فضای ملتهب سیاسی-اجتماعی کشور - که هر چه زمان پیش می‌رود، تقریبا غیر ممکن می‌نماید - او پس از حصول اطمینان از تثبیت اوضاع، همه مخالفان کله گنده را قلع و قمع نموده و از دم تیغ خواهد گذراند

زنده باد آزادی - آذرک