Friday, February 11, 2011

تسلیت به آقای خامنه‌ای: یک رهبر مادام‌العمر دیگر به زباله‌دان تاریخ پیوست


به باور من سه نکته در سقوط دیکتاتور مصر نقش اساسی‌تری نسبت به سایر عوامل، ایفا کرد

یکم - مقاومت، ایستادگی و پایداری شبانه‌روزی ملت درمیدان تحریر برای کمتر از ۳ هفته
دوم - نقش رسانه‌ای دنیای مجازی
سوم - همبستگی بدنه ارتش با ملت

همین ۳ عامل از نقاط برجسته مشترک موقعیت ملت ما با ملت مصر است و لازم است مورد توجه یک یک ما در روزهای پیش‌رو بویژه روز ۲۵ بهمن قرار بگیرد. رهبران مادام‌العمر کشور‌های استبداد زده یکی پس از دیگری دارند سقوط می‌کنند و به زباله‌دان تاریخ می‌پیوندند. به همین مناسبت این دسته از رخداد‌ها را به رهبر مادام‌العمرکشورمان ایران یعنی علی خامنه‌ای تسلیت می‌گویم