Tuesday, February 15, 2011

مجلس شورای اسلامی: عصاره‌ی نادانی، حماقت و پاچه‌خواری

با فیلمی که ازقشقرق نمایندگان مجلس همراه با شعار "مرگ بر..." از جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پخش شد و با انتشار سخنان علی لاریجانی رییس مجلس مربوطه، مبنی بر لزوم تشکیل کمیته "ضد انقلاب" یاب در میان معترضان و راهپیمایان کاملا آشکار شد که این مجلس چیزی نیست به جز عصاره نادانی، حماقت و پاچه‌خواری! نمایندگانی که در درجه نخست باید در پی روشن شدن علت اعتراضات و مخالفت‌های ملت با دولت و حکومت باشند، و به صفت نمایندگی مردم باید حداقل، و به ظاهر خود را پشتیبان کسانی نشان دهند که مثلا با رای آنها به مجلس راه پیدا کرده‌اند، بدینگونه جو‌گیر شده و حیثیت نداشته خود را در برابر ملت و  افکارعمومی جهان کاملا محو می‌کنند
خیمه‌شب بازی اجرا شده حاکی ازآن است که این سفیهان مدعی نمایندگی، اساسا نماینده ملت نبوده و اکثر آنها نمایندگان بیت رهبری و وکیل‌الدوله هستند و بدون شک صلاحیت نشستن بر مهمترین صندلی یک حکومت مردمی را ندارند
و اما آقای لاریجانی! بدنبال کدام ضد انقلاب می‌گردید و از کدام انقلاب گفتگو می‌کنید. در حال حاضر ملت یک انقلاب را بیشتر نمی‌شناسد و آن همین است که از خرداد ۸۸ تا کنون در حال روی دادن است. بنابراین ضد انقلاب شامل کسانی است که با این جنبش آزادیخواهانه مردم در ستیز هستند
ما ملت هم‌قسم شده‌ایم که در زمان موعود چهره و نام یک یک شما را بیاد بیاوریم و داد ستمی را که بر ملت روا داشته‌اید را به نحو شایسته‌ای از شما بستانیم! زنده باد آزادی

عکس تزیینی: حمید رسایی نماینده ساندیس خور مجلس و طرفدار سر‌سخت محمود احمدی‌نژاد