Monday, October 24, 2011

گزارشی از آنچه که میان «ما» و مدیریت بالاترین، گذشته است

یکم - اسفندیار با نام کاربری جرمنی، که یکی از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین کاربران سایت بالاترین محسوب می‌شود، در پی اعتراض به پاره‌ای مشکلات فعالیت خود را در بالاترین به تعویق می‌اندازد
دوم - امید با نام کاربری امید-فردا، که او نیز از کاربران فعال است به اسفندیار می‌پیوندد و دست از کار می‌کشد
سوم - چند تن از دوستان متوجه عدم حضور این دو کاربر شده و پس از پی‌گیری، آگاه می‌شوند که آنها به عنوان اعتراض دست از کار کشیده‌اند و با احترامی که برای دو دوست پیش‌کسوت قائل بوده‌اند، آنها نیز به اعتراض می‌پیوندند
چهارم - ارتباطات برقرار می‌شود. خواسته‌ها مرور می‌گردد و نهایتا منجر به ایمیلی می‌شود که طی آن خواست‌ها و انتظارات همراه با پیشنهاداتی برای مدیریت بالاترین ارسال می‌شود. در روند این اعتراض، همواره تاکید همه معترضان به این نکته بوده است که اعتراض باید خاموش حفظ شود و برای جلوگیری از حاشیه سازی، صلاح نیست مراتب اعتراض به اطلاع عموم کاربران برسد
پنجم - مدیریت بالاترین به ایمیل ارسالی واکنش مثبت نشان می‌دهد و درخواست می‌کند با کاربر آذرک - نویسنده ایمیل - یا با تمامی افراد همزمان بصورت کلامی در دنیای واقعی - و نه مجازی - هم صحبت شود
ششم - مراتب در گروه به بحث گذارده می‌شود و نتیجه آن می‌گردد که بهتر است خودِ اسفندیار به عنوان کاربر پیشکسوت، مذاکره را به جلو برد
هفتم - اسفندیار اعلام می‌کند که گرفتاری‌های کاری‌اش باعث شده که او قادر به گفتگو با مدیریت بالاترین نباشد
هشتم - مذاکره با بالاترین به کاربر امید پیشنهاد می‌گردد که او ابتدا قبول می‌کند اما سپس اعلام می‌نماید که اسفندیار را قانع کرده است تا در میان مشغله‌اش مذاکره را با مدیریت بالاترین سامان دهد
نهم - دوستان بطور مستمر پی‌گیر روند مذاکرات می‌شوند، و نهایتا اسفندیار اعلام می‌کند روندی را که در بالاترین پیش می‌رود، مبنی بر مماشات مسولان بالاترین با بعضی از کاربران خطاکار، فضا را بسیار مایوس‌کننده و مذاکره را بی‌نتیجه می‌پندارد و اعلام می‌کند فعلا بنا ندارد فعالیتش را در بالاترین ادامه دهد، مگر اینکه تحول ویژه‌ای رخ نماید
دهم - امید نیز طی ایمیلی اشاره دارد به کامنت‌های بانو بالایار در ذیل بعضی از لینک‌ها و تاکید براینکه مواضع مدیریت بالاترین  به نفع گروه و دسته‌ی خاصی جهت‌دار است و از سوی دیگر اشاره می‌کند به اینکه بالاترین به جولانگاه نیروهای اطلاعاتی جهموری اسلامی تبدیل گشته و نیز چون چشمش از ادامه مذاکره آب نمی‌خورد، او هم از مذاکره با مدیریت بالاترین سر باز می‌زند و اعلام می‌کند فعلا تا حل شدن مشکلات رغبتی به ادامه فعالیت در بالاترین ندارد
یازدهم - اینک کوشندگانی که آمده‌اند تا با پادرمیانی میان طرفین شاید بتوانند مشکلی را حل کنند، راضی نیستند از بی‌نتیجه شدن اینهمه کوشش و پیگیری و وقت گذاشتن. در این مقطع بچه‌ها امیدوارانه، پیش‌داوری‌ها را به کناری نهاده و تصمیم می‌گیرند که از تلاش برای گفتگو با مدیریت بالاترین روی نگردانند و مشکلات را در چهارچوب امکانات بالاترین - و نه بیشتر - بگونه‌ای معقول و منطقی مطرح نمایند. در این راستا کاربر هرمان با نام کاربری مگنات به عنوان نماینده‌ی گروهِ «خوشبین به مذاکرات» انتخاب می‌شود
دوازدهم - با توجه به آغوش باز مدیریت بالاترین در ابتدای امر برای راهگشایی مشکلات، با این باور که بزودی مذاکره بین نماینده گروه «خوشبین به مذاکرات» با مدیریت بالاترین آغاز می‌گردد، این فرصت را نیز مغتنم شمرده تا گزارش‌گونه‌ای برای سایر کاربران که دورادور دغدغه‌ی کار ما داشته‌اند و جریان را دنبال ‌کرده‌اند و گاهی ایمیل مهربانانه‌ای ‌فرستاده‌اند و همواره تاکیدشان برچشم‌براهی به دستآوردهای این مذاکره بوده است، فراهم شود
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که در پی گفتگوی نماینده گروه «خوشبین به مذاکرات» با مدیریت بالاترین و نتیجه‌گیری مقدماتی از فرصت بدست آمده، کاربرانی که تمایل دارند به فعالیت خود ادامه دهند، همکاری خود را از سر خواهند گرفت. ضمنا تمامی مطالبی که در بند بند این گزارش بدان‌ها استناد گردیده، مستند است بر ایمیل‌های رد و بدل شده

با احترام
گروه خوشبین به مذاکرات

//pariiisa
//aimscan
//mansoor602
//magnat
//hidar51
//helaleh
//baran110
//mazar
و تعدادی از دوستانی که تمایل به نشر نامشان ندارند

 ضمنا «مربع لینک درباره خود وبسایت بالاترین» را در وبسایت مربوطه تیک نکردم تا مطلب پشت فیلتر نرود و دیده شود، اما متاسفانه سیستم اتوماتیک با دریافت گزارش تخلف آنرا به پشت فیلتر هدایت کرد