Sunday, February 16, 2014

مردم حکومت را نمی‌خواهند: از دریاچه تا معدن و از سبد کالا تا جشنواره و سریال


چرا ته هر نوع اعتراض صنفی و فرهنگی، منجر به رودر رویی ملت با حکومت می‌شود؟ با بررسی رویدادهای سه چهار سال اخیر که به نوعی گاهی سیاسی هم نمی‌نماید و نشان از درد و گرفتاری‌هایی دارد که می‌تواند با مسالمت و شراکت مردم با حکومت، آنها را حل کرد، اما در پچ و پچ‌ها و سپس‌تر در فریادها مردم حکومت را مقصر می‌دانند! چرا؟ چون به باور من مردم حکومت را از خود نمی‌دانند و آنرا نمی‌خواهند، و به همین لحاظ است که خود رژیم با آگاهی از این موضوع، همواره آمادگی رویارویی امنیتی ونظامی با مردم را داراست
رویدادهایی مانند خشکیدن دریاچه ارومیه، باری به هر جهت برخورد کردن با میراث فرهنگی و سنت‌های ایرانی، فشار به کارگران معدن چادرملو، توزیع نابخردانه سبد کالا، وضعیت نابسامانی محیط زیست و شکار بی‌رویه حیوانات کمیاب، حذف تحمیلی فیلم از جشنواره فجر، پخش پر حرف و حدیث سریال سرزمین کهن و بسیاری دیگر همه و همه دلیل بر این مدعاست: به گمان من مردم بدنبال بهانه هستند تا شر این رژیم را از سر خودشان کم کنند! دیری نخواهد پایید

Saturday, February 15, 2014

گیردادن ریشو‌ها به کراوات کارشناسان: ایران، ایران نشود


دو سه روزی‌ست که جناح تندرو یا کند ذهن رژیم جمهوری اسلامی گیر داده است به محمود سریع‌القلم یکی از متخصصان نزدیک به دستگاه روحانی که چرا طرف در گردهمایی داووس کراوات زده است! باید به مسولان نزدیک به دولت روحانی گفت که بجای تکذیب ارتباط این آقا با دولت روحانی، بیایید از همان‌هایی که تا کنون کیلو کیلو ریش بر صورت داشته‌اند و داغ مهر بر پیشانی بپرسید مگر شماها در این ۳۵ سال چه تاجی به سر این ملت زده‌اید جز بدبختی و فلاکت و گرسنگی و قحطی و سقوط کشور به یک‌صد سال قبل! گیر دادن به کراوات زدن کسی که ظاهرا دارای معلوماتی‌ست و ممکنست بتواند بدرد گرفتاری‌های این کشور بخورد، آیا باری از روی دوش مردم برمی‌دارد! این نوع تکذیب کردن‌ها نوعی عقب‌نشینی در برابر زورگویان، نابخردان و واپس‌گرایان محسوب می‌شود و متاسفانه سبب می‌شود در بر همان پاشه‌ای بچرخد که تا کنون چرخیده
***
 تا زمانی که شاخص ارزش‌گذاری در کشور ظاهر و شکل و ریخت و لباس باشد بجای معلومات و عملکرد و راندمان افراد، ایران، ایران نشود