Thursday, March 3, 2011

فیلم اظهارات خمینی، خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و ... درباره میرحسین موسوی


اگر این ویدیو را قبلا دیده‌اید، ضرورت دارد در شرایط فعلی نیز آن را ببینید. پس ازتماشای این فیلم مشخص‌تر می‌شود که باند‌های تبهکار با فرمانبری از چه کسانی، کشورمان ایران را به لبه پرتگاه کشانده‌اند. و با اینکه قبلا همه چیز را می‌دانسته‌ایم، اما روشن‌تر از گذشته بر همگان ثابت خواهد شد، که آتش اصلی فتنه از گور چه فتنه‌گرانی برخواسته است: آنهایی که خود را به موش‌مردگی زده‌اند و پس از تظاهرات و اعتراضات گسترده اخیر ملت در سرتاسر جهان، صدایشان در حلقوم خفه شده است و از ترس به  گوشه‌ای خزیده‌اند

اما سوال اساسی اینک اینست: آیا شگرد آدم‌ربایی که از زمان خلیفه‌گری خامنه‌ای در جهت حفظ سلطنت وی، در مورد دگراندیشان تاکنون اعمال شده است، در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز کارساز خواهد بود؟ پاسخ این سوال بزودی روشن می‌شود! ضمنا سه‌شنبه‌های هماهنگ شده ۱۷ اسفند و ۲۴ اسفند از هم اکنون روزهای پر دغدغه رژیم بشمار می‌رود

   
آدرس فیلم در یوتیوب