Thursday, March 10, 2011

آقای خامنه ای! ۳۰ سال است هتاکی به ملت را روا داشته‌اید: آیا «خس و خاشاک» و «گوساله و بزغاله» و«میکروب» را بیاد دارید؟

 آقای خامنه ای! نهادینه شدن فرهنگ فحاشی به ملت، به گذشته ۳۰ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی بر‌می‌گردد. آنجا که مشتی از اوباش و چاقوکش‌های از بند‌ رها شده وارد کمیته‌های انقلاب شده و سپس درجات بالاتر را در نظام اداری دستگاههای امنیتی و انتظامی کشور طی کردند. آیا بخاطر می‌آورید که طی سالهای گذشته، محترم‌ترین افراد سیاسی و پاک‌ترین و خالص‌ترین جوانان، پس از دستگیری، ضمن تحمل بدترین شکنجه‌ها، چگونه در بازداشتگاه‌ها و شکنجه‌گاه‌های شما زیر رگبار دشنام‌های ناموسی قرار می‌گرفتند؟

 آیا فراموش نکرده‌اید که همسر سعید امامی که سالها ندیمه مخصوص همسر شما در سفرهای سیاحتی و زیارتی بود، چگونه با چراغ سبز شما و برای تغییر آدرس‌ قتل‌های زنجیره‌ای، مورد بدترین توهین‌ها و هتاکی‌ها قرار گرفت؟

یادتان که نرفته کوتوله‌های سیاسی مانند رییس جمهور متقلب و منصوب شما، میلیونها مردم معترض به انتخابات را «خس و خاشاک» و امام جمعه منتخب شما، ملت مظلوم و به فغان آمده را «گوساله و بزغاله» قلمداد کردند؟

آقای خامنه ای! سرتان به چه گرم بود، زمانی‌که در شکنجه‌گا‌ه‌های شما، محمد نوری‌زاد  نویسنده محترمی که سالیان سال از طرفداران شما بود و به محض انتقاد از شما، مورد بد‌ترین فحاشی‌های ناموسی و ناجوانمردانه‌ترین شکنجه‌های مزدوران شما قرارگرفت؟

آیا ادای جملات قصار «آن ممه را لولو برد» و «آب را بریز آنجا که می‌سوزد» در محافل سیاسی و تریبون‌های رسمی و دیپلماتیک، توسط بالاترین مقام اجرایی کشور، نشان از لات‌بازی و عوامی‌گری نداشته و ندارد؟

آیا تجاوز جنسی به مردان و زنان در بند و قتل‌های انجام شده در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را از یاد برده‌اید که توسط اراذل و اوباش به خدمت گرفته‌ی ایادی شما از جمله شریعتمداری، مرتضوی، نقدی و رادان به نحو وحشیانه‌ای چگونه صورت گرفت؟

آیا عکس های بدن مجروح مهدی کروبی که در اثر ضرب و جرح مزدوران شما اعمال شده بود، را دیدید؟ آیا می‌دانید توهین و فحاشی به زهرا رهنورد در محیط دانشگاهی و نیز هتاکی و دشنام به میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نزد همسایگان آنها به دستور چه کسانی انجام شده؟  آیا کسی از کتف شکسته و بد و بیراه‌های ناموسی ادا شده به عیسی سحرخیز هنگام دستگیری در سال ۸۸ به شما چیزی گفته است؟

***

در این نوشتار به صدها مورد خاطراتی که در سالهای گذشته توسط رها شدگان از بند انتشار یافته، اشاره نشده وبسنده شده است به یکی دومورد‌ نمونه‌ای ازهتاکی به افراد سرشناسی که روزی به شما بسیار نزدیک بوده اند و خبرهای آن به بیرون از شکنجه‌گاهها درز کرده، اینها کسانی هستند که در دسته‌بندی‌های شما در گروه «خودی» قرار داشتند و به یقین این موارد ازهزاران موردی است که در سالهای پس از انقلاب بویژه بعد از خلافت شما، برسر «خودی» و «غیرخودی» مشتمل بر فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، دانشجویان، استادان و همه آن‌کسانی که به نحوی مخالف و معترض به عملکرد شما بوده‌، رفته،  و همچنین در همین نوشتار اشاره شده است به چند نمونه از لودگی‌های دست‌اندر کاران بی کفایت و بی‌سواد حکومتی از میان دهها رفتار احمقانه آنها از این دست در سالهای اخیر
آقای خامنه ای! ملت هیچگاه فراموش نمی‌کند که اورا «میکروب» خطاب کردید و هرگز رفتار شما و دژخیمان شما را طی دو سال گذشته، از یاد نخواهد برد. اینک چه شده است که از هتاکی و فحاشی، انتقاد می‌کنید؟ به یقین منفعتی در این کاردارید! به باور من فرهنگ فحاشی و پرونده سازی با  الگو‌گیری ازمنش و رفتار مدیریتی شما و همدستان شما در کشورمان‌ ایران و در میان تمام رده‌های نظامی و امنیتی و لباس‌شخصی‌ها نهادینه شده است و با امر و نهی شما برای موارد خاص و نزدیکان و نورچشمی‌ها، از بین نخواهد رفت