Saturday, March 19, 2011

به بهانه آخرین بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید: حکومت فردی غیر پاسخگو وتروریست بریده از ملت = جمهوری اسلامی ایران


آخرین پیام شورای هماهنگی راه سبز امید به بهانه فرارسیدن بهار صادر شد و به باور من نوعی فراخوان برای تبعیت طرفداران جنبش از قانون اساسی موجود بود و اشاره داشت بر اینکه قانون موجود می‌تواند با اعمال تغییراتی تضمین کننده ایجاد حکومتی مردم‌سالار باشد. صرفنظر از اینکه قانون اساسی موجود با تغییرات مورد نظر صادر کنندگان این بیانیه به شکلی که ولی فقیه در راس کشور باقی بماند، چه میزان از مطالبات و انتظارات فعلی جنبش شکل گرفته ملت را می‌تواند پوشش دهد و بحثی جدی و همه جانبه را می‌طلبد، اما نکته‌ای نظرم را در لابلای بیانیه مربوطه به‌خود جلب کرد که قابل تامل و بررسی است. در قسمتی از بیانیه آمده است: «... با صدای بلند می گوییم که انتساب جنبش ضد استبدادی سبز مردم ایران به آرزومندان بازگشت حکومتهای فردی غیر پاسخگو ویا تروریستهای بریده از ملت که هموطنان خود را به متجاوزان به این آب و خاک فروختند، مکر ناشیانه وکهنة زمامداران بی تدبیری است که با ندانم کاری، سعی می کنند آینده تاریکی را برای پیروزی جنبش ترسیم کنند...». با اندکی دقت در جملات بالا، اگر چه به یقین منظور بیانیه نویسان پاره‌ای از گروه‌های دگراندیش مستقر در خارج از کشور می‌باشد اما به‌نظر می‌رسد، صفات بکارگرفته شده، بیشتر ازهمه برازنده حکومت جمهوری اسلامی است و توگویی این جملات برای تشریح حکومت مربوطه تبیین شده است

حکومت فردی: آیا حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی است که با خرد جمعی همه گروه‌های سیاسی موجود در کشور حتا گروه‌های خودی اداره می‌شود یا حرف آخر را فقط یک نفر می‌زند. بقول خودشان فصل‌الخطاب کیست؟

حکومت غیر پاسخگو: آیا در حکومت فعلی مستقر در کشورمان کسی پاسخگوست؟ از راس تا ذیل هیچکس حاضر نیست پاسخگوی اعمال خود حتا به دستگاه‌های نظارتی پیش‌بینی شده در قوانین اساسی و غیر اساسی همین حکومت باشد، چه برسد به نهاد‌های غیردولتی مثل رسانه‌های مستقل، احزاب و ان.جی.او ها و متاسفانه این امر در سلسله مراتب اداری کشور نهادینه شده است

تروریست‌های بریده از ملت: طی دوسال گذشته به ملت ثابت شده است که فعلا تروریست‌های بریده از ملت کسانی نیستند به‌جز همان‌هایی که خواست‌های ملت را نادیده گرفته‌اند و بعنوان آمر و عامل ازهرگونه آزار و اذیت از جمله تجاوز، شکنجه، قتل، بازداشت‌های غیر‌قانونی، اعدام‌های فله‌ای و بدون رعایت اصول قضایی، ... و آخرین شیرین‌کاری‌شان حصر و بازداشت غیر قانونی رهبران مورد احترام و اعتقاد مردم کوتاهی نکرده‌اند

***

شورای عزیز هماهنگی راه سبز امید! تا آنجا که بنظر می‌رسد تمامی جناح‌های فعال سیاسی سعی در همگرایی، همسویی و همفکری دارند و دیده نشده است، «آرزومندانی در پی انتساب جنبش ضد استبدادی سبز مردم ایران به کسانی یا گروه‌هایی باشند» و در شرایط فعلی، درخواست بسیاری از فعالان از شما اینست که بدنبال راه حلی باشید که بر سر اهداف جنبش اجماع بوجود آید، نه آنکه با ابراز گوشه و کنایه به سایر فعالان این حرکت مردمی، و نمایاندن خود به عنوان ارتزاق کننده از بند ناف جمهوری اسلامی، بخش عظیمی از جنبش را برانید و مایوس کنید و نهایتا جنبش را ازهم بپاشانید: جنبش حاضر، یک حرکت فراگیر است، اما به باور من هر کس و هر گروه، که در پی تکروی باشد، سرانجام خود را منزوی خواهد کرد