Tuesday, March 1, 2011

باید هرچه زودترازسوی مخالفان، شورای رهبری تشکیل شود


برای جلوگیری از هر نوع هرج و مرج و بی‌برنامگی، پس از سقوط حکومت اسلامی موجود، به باور من خردمندان گروههای معترض و مخالف، چه در داخل و چه در خارج از کشور ضرورت دارد با همدلی و همفکری در اندیشه تشکیل یک شورای رهبری باشند، این می‌تواند به گونه‌ای صورت پذیرد که نمایندگان همه گروهها با هر تفکر و اندیشه‌ای در کنارهم و بدور از هرگونه خودمحوری و هرنوع اقتدارطلبی، برای اجرای پاره‌ای امور مهم دوره انتقال که تشکیل زیر گروههایی را ضروری می‌نمایاند وآنها را می‌توان به شرح زیر برشمرد، به رایزنی بپردازند. بدون تردید بسیاری از گروه‌های سیاسی با تجربه، از پیش تدابیری را اندیشیده‌اند و از آمادگی نسبی برای ایفای نقش در دوران پس از سقوط دیکتاتوری فعلی برخوردارند، اما قصد اصلی این نوشتار بیشتر تاکید دارد برهمگرایی، هم‌اندیشی و خردورزی و یادآوری این نکته که بدون شک تک‌روی درچگونگی تشکیل حکومت تازه راهی به جایی نخواهد برد و هر کس و هرگروهی که در اندیشه هم‌نشینی با دیگران نباشد، به گونه‌ای به هرج و مرج که خطراز دست رفتن حاکمیت ملی کمترین پیامد آن است، یاری خواهد رساند و به گمان من از نظر ملت در فردای ایران آزاد قادر نخواهند بود نقش موثری ایفا نمایند

یکم: زیرگروه همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور و چگونگی برپایی انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس موسسان 
دوم: زیرگروه چگونگی حفظ تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی
سوم: زیرگروه رسانه و تبلیغات شامل رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها
چهارم: زیرگروه امور قضایی و رسیدگی به جنایات خیانتکاران و دژخیمان رژیم ساقط حکومت اسلامی
پنجم: زیرگروه امور بین‌المللی و امور کنسولگری شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور
ششم: زیر گروه حفظ نظم و آرامش و ایجاد امنیت جان و مال شهروندان داخل کشور
هفتم: زیرگروه تدوین رئوس کلی قانون اساسی وآماده کردن آن به عنوان یک الگوی مقدماتی و تحویل به مجلس موسسان برای اعمال تغییرات احتمالی و تدوین نسخه نهایی
هشتم: زیرگروه چگونگی تشکیل دولت موقت و امور وزارتخانه‌ها و تامین امنیت فرودگاه‌های کشور
نهم: زیرگروه امور امنیتی شامل شناسایی خائنان به ملت و کشور و جلوگیری از تشکیل گروههای تروریستی پس‌مانده از رژیم اسلامی 
دهم: زیرگروه هماهنگی و مدیریت امور تامین نیازهای اولیه مردم
یازدهم: زیرگروه امور استان‌ها و شهرستان‌ها
دوازدهم: زیرگروه امور دلجویی و تامین خسارت برای تمامی کسانی که به هر نحوی دچار آسیب جانی و مالی ناشی از رفتار‌های ددمنشانه رژیم شده‌اند

***

از منظر خیلی از خوانندگان این مطلب، این احتمال وجود دارد، که نگارنده را خیلی خوش‌بین و یا یک انسان الکی دل‌خوش و شاید هم تهی مغز بپندارند و در دل بگویند  که «نه به دار است و نه به بار» طرف گفتگو از تشکیل شورای رهبری می‌کند
دوستان نازنین! داشتن ایده و سناریو برای هر امری و درهر شرایطی، بهتر از نداشتن آنست. ما نمی‌خواهیم و نباید در شرایط بحرانی و تحمیل شده، آچمز شویم
زنده باد آزادی