Saturday, February 15, 2014

گیردادن ریشو‌ها به کراوات کارشناسان: ایران، ایران نشود


دو سه روزی‌ست که جناح تندرو یا کند ذهن رژیم جمهوری اسلامی گیر داده است به محمود سریع‌القلم یکی از متخصصان نزدیک به دستگاه روحانی که چرا طرف در گردهمایی داووس کراوات زده است! باید به مسولان نزدیک به دولت روحانی گفت که بجای تکذیب ارتباط این آقا با دولت روحانی، بیایید از همان‌هایی که تا کنون کیلو کیلو ریش بر صورت داشته‌اند و داغ مهر بر پیشانی بپرسید مگر شماها در این ۳۵ سال چه تاجی به سر این ملت زده‌اید جز بدبختی و فلاکت و گرسنگی و قحطی و سقوط کشور به یک‌صد سال قبل! گیر دادن به کراوات زدن کسی که ظاهرا دارای معلوماتی‌ست و ممکنست بتواند بدرد گرفتاری‌های این کشور بخورد، آیا باری از روی دوش مردم برمی‌دارد! این نوع تکذیب کردن‌ها نوعی عقب‌نشینی در برابر زورگویان، نابخردان و واپس‌گرایان محسوب می‌شود و متاسفانه سبب می‌شود در بر همان پاشه‌ای بچرخد که تا کنون چرخیده
***
 تا زمانی که شاخص ارزش‌گذاری در کشور ظاهر و شکل و ریخت و لباس باشد بجای معلومات و عملکرد و راندمان افراد، ایران، ایران نشود