Wednesday, February 23, 2011

فقط جیره‌خواران حکومت در برابر حصرخانگی موسوی و کروبی سکوت می‌کنند


چنانچه تمامی کسانی که دارای نفوذ هستند و می‌توانند در برابر اعمال جنایتکارانه حکومت موضعگیری کنند، از صدور اطلاعیه مبنی براعتراض به رفتار حکومت نسبت به ملت و همچنین نسبت به محاصره خانه‌های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و فشار به خانواده‌های ایشان اجتناب کنند و آنها را نادیده بگیرند، از نظرملت، جیره‌خوار حکومت بشمار می‌آیند. به باورمن در این برهه از زمان که ملت دارد خون و شهید می‌دهد، عده‌ای از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، وکلا و آزادیخواهان در حبس و تبعید بسر می‌برند، تعدادی از فعالان سیاسی بصورت فله‌ای شکنجه و اعدام می‌شوند و رهبران مخالف زیر فشارهای حکومت از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود محروم می‌باشند، سکوت معنی ندارد و شترسواری دولا دولا نمی‌شود! کار باید یکسره گردد