Sunday, February 6, 2011

روز ۲۵ بهمن با یک حرکت، "کیش" و "مات" و بازی تمام


بازی ای که به تصور من قبلا قرار بود در روز ۱۴ بهمن انجام شود، و صورت نگرفت، به نظر می‌رسد بدون تردید در روز ۲۵ بهمن انجام خواهد شد. بیاییم قدرت خود را با تمام قوا به دشمن‌مان نشان دهیم. شک نکنید، دیکتاتور از هم اینک در حالت "آچمز" قرار دارد، فقط یک حرکت باقی مانده است: کیش و مات. به باور من، ملت، پیروز از این نبرد بیرون خواهد آمد