Tuesday, February 1, 2011

آقای خامنه‌ای تا دیر نشده، این آخرین فرصت را از دست ندهید

شاید این آخرین فرصت باشد تا میزان هزینه تغییر، برای مردم به حداقل برسد. سرفصل کارهایی را که رهبر حکومت اسلامی -  سید علی خامنه ای - می‌تواند با توجه به قدرت و اختیارات مطلقه خود انجام دهد و در آخرین لحظات حیات سیاسی خود، صفات همراه نام خود را در تاریخ تغییر دهد، دارای لیست بلند بالایی است که بخش‌های مهم و برجسته آن در زیر آمده است. دوستان نازنین می‌توانند نکات دیگری که به نظرشان می‌رسد را به لیست بفزایند: زنده باد آزادی 

***

 دستور آزادی کلیه زندانیان سیاسی را صادر کنید

کلیه جنایتکارانی که طی سالهای اخیر در شکنجه و قتل مردم دست داشته اند را دستگیر و تحت پیگرد قانوتی قرار بدهید

تمامی کسانی که بگونه‌ای از نظر افکار عمومی منفور بحساب می آیند را از کار برکنار کنید

دولت متقلب و دروغگو که به قدرکافی نقطه ضعف دارد را رای به عدم صلاحیتش بدهید

تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری، یک دولت به رهبری و عضویت افراد خوشنام را برای انجام امور جاری منصوب کنید

شورای نگهبان را منحل بنمایید

آزادی مطبوعات دولتی و رادیو تلویزیون را با نصب افراد شایسته در راس آنها، ضمانت کنید

خسارت وارده به کلیه کسانی که طی سالهای اخیر از جانب حکومت مورد آسیب مالی و جانی واقع شده اند را جبران کنید

مجلس را منحل و بستر انتخابات آزاد برای انتخاب نمایندگان مردمی را فراهم نمایید

تمامی کسانی که در چپاول ثروت ملت دست داشته‌اند را به محکمه قضایی بسپارید

آزادی احزاب و رسانه های غیر دولتی را اعلام کنید

از مردم به خاطر ندانم کاری‌های خود و خانواده و اطرافیان عذر خواهی کنید