Thursday, February 10, 2011

لطفا از۴ روز مانده به ۲۵ بهمن، موضوع داغ غیرمرتبط، اضافه نفرمایید! مگر


با توجه به اهمیت فوق‌العاده بالای رخداد ۲۵ بهمن، بنظر می‌رسد بهتر است، ۴ روز مانده به ۲۵ بهمن، هیچ موضوع داغ دیگری که با این واقعه مهم بی‌ارتباط است، تا پایان آنروز سرنوشت‌ساز به موضوع داغ اضافه نفرمایید. معطوف نگهداشتن افکار عمومی حول محور راهپیمایی روز ۲۵ بهمن که تکرار آن شاید به این زودی‌ها میسر نشود، از اولویت درجه نخست برخوردار است و چنانچه افکار عمومی از این رویداد ملی و بزرگ به مسائل دیگر منحرف شود، بعدا خود را نخواهیم بخشید. خبرهایی مانند دستگیری و بازداشت فعالان و واکنش حکومتیان به واقعه پیش رو، از رویدادهای مرتبط محسوب می‌شود. همچنین تنها خبرهای فوقِ مهم غیر مرتبط است که استثنا خواهد بود (اسثنائات مانند سوقصد و ترور، بازداشت رهبران مخالف و معترض در ایران و مشاوران آنها، رویداد جنگ و نسل‌کشی، رخداد مهم بلایای طبیعی، برکناری یا استعفا اثر‌گذار بر رویداد‌های ایران و ...) که در آنصورت باید در درجه اول به خود ما به عنوان لینک‌گذار، ثابت شود که خبر مذکور از درجه اهمیت بالاتری نسبت به رویداد ملی، حساس وشاید تکرار نشدنی ۲۵ بهمن، که می‌تواند پیامد آن سرنوشت ملت ما را تغییر دهد، برخوردار است. از اینکه من کمترین، جسارت به خرج داده چنین استدعایی می‌کند، پیشاپیش عفو بفرمایید

با فروتنی و سپاس بی‌قیاس