Friday, February 25, 2011

خانم شیرین عبادی! از دبیرکل سازمان ملل بخواهید تا با موسوی و کروبی ملاقات کند


همانطور که آگاه هستید علاالدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ایتالیایی مساله حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را صراحتا تکذیب کرده است و گفته است که:  «اینطور نیست. این افراد دارای اسکورت هستند. در عین حال مرتکب اقداماتی خلاف قانون، مانند ترتیب دادن تظاهرات فاقد مجوز، شده‌اند و به همین دلیل امکان دارد مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.». اینک فرصت گرانبهایی پیش آمده تا دروغگویی‌های نظام در حال سقوط مستقر در ایران و نمایندگان دغل و مکار آن را بیش از پیش در محافل بین‌المللی رسوا کنیم 

خانم شیرین عبادی! با توجه به اینکه شما در محافل سازمان ملل در رفت و آمد هستید و ظاهرا از طریق شما فرصتی وجود دارد که می‌شود به دبیرکل سازمان ملل دسترسی داشت، لطفا از قول ملت در بند ایران از وی بخواهید، تا رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی را وادارد، ترتیب یک ملاقات با رهبران در حصر جنبش را با ایشان و یا نمایندگان ایشان بدهد. به باور من شما در گذشته نیز ثابت کرده‌اید که در حد توانتان چیزی درراه ملت و میهن کم نگذاشته‌اید ودر روند افشای رفتارهای ددمنشانه رژیم بویژه آن بخش که مسایل دفاع از حقوق بشر را احاطه می‌کرده و جزو حیطه تخصصی شما بوده را بخوبی عهده‌دار بوده‌اید

آیا محاصره منازل این‌دو رهبر جنبش و جلوگیری از دستیابی به ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، مشمول مسایل حقوق بشری نمی‌شود؟ براستی سوال اینست که طبق چه قانون و در چه دادگاهی، حکم این‌دسته ازفشارهای غیرانسانی به این دو خانواده صادر شده‌ است؟

     خانم شیرین عبادی، همراه شو عزیز! تا دیر نشده است از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری کنید و ملتی را از التهاب و نگرانی برهانید