Wednesday, December 28, 2011

تصمیم به بستن موقت تنگه هرمز: خالی‌بندی یا قدرت‌مندانه؟

عکس تزیینی از صفحه اول روزنامه کیهان اوایل جنگ عراق و ایران

در خبرها آمده است که نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای زَهره چشم گرفتن از قدرت‌های بزرگ دنیا، مانوری را در خلیج فارس و در محدوده‌ی تنگه هرمز آغاز کرده‌اند و در همین حال آنرا مهرورزی به مردم و دولت‌های منطقه نامیده اند! در همین رابطه فرمانده نیروی دریایی ادعا کرده‌ است که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، آمادگی بستن تنگه هرمز را به صورت موقت در دست طرح‌ریزی دارند که نهایی کردن عملی آن منوط به تصمیم بزرگان نظام است. از سوی دیگر رحیمی معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرده است که در صورت تحریم نفت از سوی جامعه جهانی، تنگه هرمز از سوی رژیم جمهوری اسلامی بسته خواهد شد

استفاده از کلمه "بزرگان" مدتها‌ است که در لابلای ادبیات گفتاری مسولان موج می زند، اما چون همه می‌دانیم همه تصمیمات به عهده یک‌نفر است به نام علی خامنه‌ای، پس مقصود از "بزرگان" یعنی همان علی خامنه‌ای. اما چون این بارِ نخست نیست که مسولان جمهوری اسلامی، لاف می‌زنند، و کشورهای قدرتمند را تهدید می‌کنند، اما ظاهرا چون زورشان نمی‌رسد تهدیدهای خود را عملی کنند، موضوع در حد لاف باقی می‌ماند و به اجرا در نمی‌آید. زمانی که دانش‌آموز ابتدایی بودم، یادم می‌آید که بعضی از بچه‌هایی بودند که همیشه دیگران را مورد اذیت و آزار قرار می‌‌دادند، و هنگامی‌که سرانجام کار به کتک کاری کشانده می‌شد، وقتی کتک می‌خوردند، زار زار گریه و زیر مشت و لگد، فحش خواهر و مادر را نصیب کتک‌زننده می‌کردند و خلاصه با مداخله عده‌ای از بچه ها دعوا فیصله می‌یافت. اما فرد کتک خورده به عنوان بچه‌پر رو در بین همه شناخته می‌شد و هر روز آش و کاسه همین بود

جمهوری اسلامی هم مثل همان بچه‌ی دوران ابتدایی است که زیر زیرَکی اذیت می‌کند و موقع کتک خوردن که می رسد همزمان با گریه و زاری دست از فحش خواهر و مادر بر نمی‌دارد، و خلاصه داستان ادامه می‌یابد با این تفاوت که بچه کتک‌خورده بزرگ می شود و دست از اذیت و آزار بر میدارد، اما جمهوری اسلامی ۳۰ سال است که در همان برهه ۵۷ گیر کرده است! به آن بزرگان(!) توصیه می‌کنم که اگر زور و قدرت دارید، یک بار برای همیشه تهدیدتان را عملی کنید، به‌شرطی که نیایید بگویید که مثلا تنگه را موقتا برای دقایقی بستید،  ضمن اینکه ممکنست از این فرصت بهتر دیگر دست ندهد، برای اینکه همه را سر جایشان بنشانید! تو را به‌خدا عملی کنید این تهدید را و بگذارید مردم احساس کنند که حکومتی قوی و مقتدر پشت سر آنهاست: مرگ یکبار و شیون هم یکبار، تا معلوم شود که این آخرین، تهدید، خالی‌بندی از جنس قبلی‌ها نیست