Thursday, December 29, 2011

آقای بهنود عزیز! حالا پیش‌بینی شما از میزان مشارکت مردم در انتخابات چقدر است؟


آقای بهنود عزیز! امیدوارم به یاد بیاورید که در برنامه پارازیت شماره ۱۲ امسال که در ۴ تیر، از صدای آمریکا به نمایش درآمد، شما بدون هر مکث و خیلی محکم از شرکت ۶۰ درصدی مردم در اسفندماه خبر دادید، که همان زمان هم مبنای علمی حدس و پیش‌بینی شما کاملا روشن نبود حتا برای طرفداران‌تان. بعدتر نیز در گوشه و کنار و در برنامه‌ای در بی بی سی فارسی، همین عدد را با ۵ درصد اینور آنور، تکرار کردید. اما امروز که مطلب شما را در سایت بی بی سی با عنوان "انتخابات مجلس در ایران ..." خواندم، ضمن لذت بردن از نوع نگارش شما از تاریخ، به‌نظرم رسید اگر این‌بار از میزان مشارکت مردم در انتخاباتِ پیش روی، از شما سوال شود، پاسخ شما سخت متفاوت خواهد بود از پیش‌بینی شما نسبت به ۶ ماه گذشته
آیا براستی برداشت من درست است؟ آیا آنزمان که شما چنان تخمینی را اعلام می کردید، انتظار داشتید که سردمداران حکومت، بی‌شماری از کهنه سیاست‌مداران دوران حاکمیت خود را در بازی شرکت ندهد و نیز آیا پیش‌بینی می‌کردید همان کهنه سیاست‌مداران، بگونه‌ای انتخابات را تحریم کنند؟
اگر دولتمردان و حاکمان مردانگی به خرج دهند - که بعید می‌نماید - و تعداد شرکت‌کنندگان واقعی در انتخابات اسفند ماه را اعلام کنند و یا اگر سیستم نظارتی‌ای خارج از ارگان های حکومتی بتواند، اندازه بگیرد این تعداد را، به گمان من، با توجه به اینکه مردم هنوز پاسخ به این سوال که "رای من کو؟" را نیافته اند از سربند انتخابات ۸۸، این تعداد مشتمل بر جیره خواران، نظامیان و شبه‌نطامیان و بسیاری از "مجبوران" و با همان معیارهای شما، نخواهد توانست از ۲۵ درصدِ واجدین شرایط فراتر رود! البته آفتاب زیر ابر نخواهد ماند و هستند کسانی از داخل همان سیستم، که پرده از مشارکت واقعی مردم را بالازده و واقعیت را عریان کنند و نیز ترفندهای حکومت برای نمایاندن دروغین استقبال پرشور مردم، از انتخابات را برملا سازند