Wednesday, December 21, 2011

شکنجه‌شدگان و قربانیان دوران سیاه جمهوری اسلامی، هزاران هزار برابر دوران شاه


محمدحسن قدیری ابیانه از پاچه‌خواران و مزدوران رژیم جمهوری اسلامی افاضاتی فرموده‌اند که جای شرم و ننگ فقط و فقط برای رژیم ددمنش و خونخوار جمهوری اسلامی باقی‌ می‌گذارد. او در یک مانور تبلیغاتی از شکنجه‌شدگان و اموال مصادره شدگان دوران محمد رضا شاه خواسته است که از بازماندگان شاه از جمله رضا پهلوی شکایت و درخواست غرامت کنند

با وضعیتی که طی۳۳ ساله گذشته بر مردم ما رفته است، سران رژیم جمهوری اسلامی، آنقدر روی همه جنایتکاران تاریخ بشریت را سفید کرده است، که خود شاهد بوده ام بارها و بارها کسانی از ناراضیان و آسیب‌دیدگان دوران گذشته، شادی روح محمد رضا شاه، را خواستار شده‌اند و او را به لحاظ نبود آزادی‌های سیاسیِ آن دوران بخشوده‌اند. اما دوران سیاه جمهوری اسلامی با هیچ ابزار و نیرنگی، نه در قلب‌هایمان و نه در اذهان‌مان پاک نخواهد شد. نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دوره حکوت ۳۳ ساله را هرگز فراموش نخواهیم کرد. دوران سیاه اعدام‌های فله ای اوایل دهه ۶۰ و سپس‌تر شکنجه و اعدام سال‌ تیره ۶۷ از یاد هیچ عدالت‌خواهی زدوده نخواهد شد. کشتار دگر‌اندیشان و قتل‌های زنجیره‌ای لکه ننگی‌ست که بر پیشانی علی خامنه‌ای نقش برجسته‌ای بصورت پینه بسته است. دوران شکنجه و محرومیت‌های اجتماعی و شهروندی دانشجویان و پیروان سایر مذاهب، همچنین ظلمی که بر زنان آزادی‌خواه و روزنامه‌نگاران و وکلای باشرف رفته است، نیز اضافه باید کرد صد‌ها هزاران انسان‌ بی‌گناهی که بدلیل ادامه نابخردانه جنگ یا کشته شدند، یا معلول و یا مفقود، و قتل و تجاوز و شکنجه معترضان بی‌گناه دوران پس از انتخابات، جای هیچ بحث و گفتگویی باقی نمی‌گذارد و علی خامنه‌ای و همدستان پلیدش برای هر کدام از آنها باید ده‌ها بار مجازات شوند. پس اگر چنین ادعایی در برابر دادخواهی رضا پهلوی - آنهم نه برای خودش که برای ملت ایران - عنوان شده است، این رزم‌خواهی محکوم به شکست حتمی جمهوری اسلامی خواهد بود و رهبر جمهوری اسلامی - که براستی قبرستان های کشور را آباد کرده است - باید شلوارش را هم بفروشد تا قادر شود تاوان این ملت ستم کشیده را بپردازد: در یک کلام، شکنجه‌شدگان، مصادره شدگان و قربانیان دوران جمهوری اسلامی، هزاران هزار برابر دوران شاه تخمین زده شده است