Monday, December 5, 2011

بحران ناشی از اختلاس و انفجار، پنهان در پشت حمله به سفارتخانههیچ توجه کرده‌اید که بحرانی که حکومت در پیوند با موضوعاتی همچون اختلاس ۳ هزار میلیاردی و دستگیری قریب الوقوع دوتن از یاران کله گنده‌ی حکومت یعنی علاالدین بروجردی و علینقی (محمد) جهرمی، در همین ارتباط از یکسو و دو انفجار حیثیتی و بسیار وحشتناک در ملارد و اصفهان دست بگریبان بود، اخبارشان در پشت خبرهای مربوط به حمله و اشغال چند ساعته سفارتخانه بریتانیا، پنهان شد و توجه افکار عمومی داخلی از آنها ـ که بسیار پر اهمیت می نمود ـ معطوف شد به سمت و سوی دیگری. این را اشاره کردم که یادآوری کنم همه ما این رسالت بردوشمان است که نکته‌ای مهم از قلم‌مان نیفتد، بویژه آنجا که نکته‌ها حیاتی و اساسی  و سرنوشت‌ساز می‌باشند، و می‌تواند پرده از بی کفایتی‌ها بردارد و منجر به دستگیری عاملان خیانت به ملت باشد! ضمن اینکه باید حواسمان باشد ۱۶ آذر را هم داریم پیش روی‌مان