Thursday, December 15, 2011

تحریم ، جنگ و دادخواهی یک ملت


روی سخنانم امروز با آزادیخواه زجر کشیده اکبر گنجی است، پیرامون سه موضوع: تحریم، جنگ و دادخواهی ملت
آقای اکبر گنجی

چه آنروزها که در داخل کشور با جنایتکاران دست و پنجه نرم می کردید و چه هنگامی که در زندان رژیم، آبرویی برای ستمگران باقی نگذاشتید و چه آنزمان که به خارج از کشور آمدید، و در روند افشاگری ها و روشنگری‌ها گام برداشتید و چه زمانی‌که برای جلب توجه افکار عمومی بین‌المللی نسبت به سرکوب مردم بی‌دفاع در وقایع پس از انتخابات، پاره ای از ساکنان خارج از کشور را به تحصن در برابر سازمان ملل برانگیختید و چه سرانجام اظهارات معترضانه شما پیرامون جنگ احتمالی را رسانه‌ای کردید، همه و همه برای من تحسین‌برانگیز بوده است. اما در نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و بیانات تصویری شما، نکته ای دیده می‌شود که جای تامل و تذکر دارد. هر گاه خواسته‌اید که به "جنگ" اعتراض کنید، آن واژه را چسبانده‌اید به کلمه "تحریم" و بلافاصله هردو واژه "تحریم" و "جنگ" را وصل کرده‌اید به جمله "صدها هزار کشته". برایم اما روشن نیست که خود آگاه بوده است این عمل شما یا بگونه‌ای سهوی است. اما هر چه که بوده به مخاطب اینطور القا و وامی‌نمایاند که "تحریم و جنگ بد است و صدها هزار کشته پیامد آنها خواهد بود" و پشت‌بند آن نیز نام چند محقق و نویسنده را ذکر کرده‌اید که این حرفها نتیجه تحقیقات خودشان (خود غربی‌ها) است که به آن رسیده‌اند

جناب گنجی عزیز

متاسفانه موضع بحق ضد جنگ شما با موضوع تحریم‌ها که می‌تواند کمر رژیم "سلطانی" را - زودتر از آنی که می‌پندارید - بشکند و آزادیخواهان را به اهدافی که دارند نزدیک‌تر کند، باهم آمیخته شده و من شخصا به عنوان خواننده مطالب و بیننده ویدئو‌های شما در یوتیوب، هنوز از موضع‌گیری آشکار شما در پیوند با تحریم‌ها، بی‌اطلاع هستم، چرا که همواره آن را چسبانده‌اید به موضوع زشت جنگ و شاید این نا‌آگاهی از کُند ذهنی من بوده است

اما چون ممکنست شما نیز که امروز مخاطب من قرار گرفته‌اید، تمایل داشته باشید با سلیقه من نسبت به جنگ آشنا شوید، خیلی کوتاه عرض می‌کنم که من هم بشدت با وقوع یک جنگ خانمانسوز مخالفم، اما اگر به رغم آرزوها و تمایلاتم چنین جنگی - که زمزمه درخواست آن از لابلای حرکات و گفتار حاکمان رژیم جمهوری اسلامی بگوش می‌رسد - رخ دهد، هرگز همسو با حکومت "سلطانی" به سربازیِ نایب امام زمان یا ولی فقیه و ایادی و همدستان او تن نخواهم داد. در هنگامه‌ی آن جنگ تا پای جان برای برای برچیدن خودکامه و خودکامگی تلاش خواهم کرد، تا شاید قادر شوم میهنم را برای نسل‌های بعدی، از وجود شیاطینِ خرافه‌پست، دزد، بیرحم و شکنجه‌گر، زن ستیز، نابخرد و نادان، ضد علم و ضد آزادی و مخالف شادی مردمان، که در سی سال گذشته، ما را صدها سال به عقب رانده‌اند، پاک نگهدارم. تک تک مواردی را که برای شما در پایان این عریضه برشمردم، هر کدام می‌تواند بند‌های دادخواست ملتی باشد - از جمله شما - برای دادخواهی و به محاکمه کشیدن جنایتکارانی که خون مردمانشان را بر زمینِ ایران زمین، فروریختند 

با آرزوی تندرستی برای شما