Wednesday, August 31, 2011

اشغال ایران، در شهریور ۱۳۲۰ به روایت تصویر

درپی حمایت رضا شاه از کشور آلمان و هیتلر در رویارویی وی با متفقین، روز سوم شهريور ۱۳۲۰ نمايندگان سياسی دولت‌های شوروی و انگلستان در تهران، به منزل علي منصور نخست‌وزير وقت ايران رفته و هر يك يادداشتی تسليم وی و طی آن به ایران اعلام جنگ نمودند. سپس تجاوز ارتش‌های بيگانه به مرزهای ايران آغاز شد. نيروی هوايی شوروی در آذربايجان به بمباران شهرهای بی دفاع در شمال و مركز كشور پرداخت و يگان‌های زمينی و موتوريزه آن كشور از طريق جلفا به سمت تبريز سرازير شد. در خوزستان قوای انگليس به بنادر شاهپور و خرمشهر حمله کردند که طی آن نيروی دريايی ايران بكلی از بين رفت و فرمانده آن نيز كشته شد. نيروی هوايی انگليس، اهواز را بمباران كرد و ستون ديگری از نيروهای انگليسی از قصر شيرين به كرمانشاه وارد شد

با تجاوز قوای انگليس و روس از جنوب و شمال به كشور، رضاشاه، ارتش را به مقابله فراخواند، ولي به جز مقاومت پراكنده، طی سه روز درهم شكست و كشور به اشغال ارتش‌ شوروی و انگليس درآمد. پس از از هم‌پاشیدگی اوضاع کشور و بروز قحطی، دولت ايران تصميم خود مبني بر ترك مقاومت را به اطلاع سفرای كشورهای اشغالگر رساند و در مقابل، از آنها خواست تا ادامه عمليات جنگی و پيشروی خود را متوقف سازند

روز هشتم شهريور سال ۱۳۲۰ دولت فروغی (محمد علی فروغی از چهر‌ه‌های مشهور تاریخ ایران است که به انگلیس‌ها بسیار نزدیک بود و در مقاطع مهم تاریخی حضور پررنگ خود را نشان داد. او نخستین و آخرین نخست وزیر رضاشاه و اولین نخست وزیر محمد رضا شاه محسوب می‌شود) در تهران حكومت نظامي اعلام كرد و در روز۲۵ شهريور، هنگامي‌كه قوای روس و انگليس تهران را اشغال كردند، رضا شاه بی درنگ استعفا داد و عازم بندرعباس شد


 پس از حمله متفقین به ایران و استعفای رضاشاه، عده زیادی از فرماندهان ارتش نوساخته رضاشاه، از کار نظامی‌گری کنار گذاشته شدند
در دوعکس بالا و پایین سران سه کشور انگلیس، آمریکا و شوروی که در تهران حضور دارند، ایران را پل پیروزی نامیدند
عکس بالا از راست: چرچیل - روزولت - استالین
از راست: استالین - روزولت - چرچیل
ورود تانكهاي انگليسي به كرمانشاه
ارتش متفقین، در برابر مقاومت‌های پراکنده در داخل ایران 
دیدار محمد رضا شاه با وینستون چرچیل در اولین روزهای ساطنت
ورود نیروهای متفقین از شمال و جنوب و غرب
 محمد علی فروغی اولین و آخرین نخست وزیر رضا شاه و اولین نخست‌وزیر محمد رضا شاه در عکس در اولین روز سلطنت

نيروي دريايي جوان ایران در اولين روز حمله متفقين به جنوب ایران

اشغال پالایشگاه آبادان نیروهای انگلیسی
گردهمایی فرماندهان نظامي انگليس ، روسيه و امريكا در قزوين تحت اشغال