Friday, August 5, 2011

کشتار مردم سوریه: اطلاعیه شورای هماهنگی، لازم بود اما کافی نیست، آقایان باید بطور جداگانه موضع‌گیری کنند

واقعا عجیب و شگفت‌آور است که مدعیان رهبری و طرفداری از جنبش ملت ایران، چرا سکوت خود را در برابر جنایات بشار اسد در سوریه و ظلمی که به مردم محروم و بی‌گناه سوریه می‌رود، نمی‌شکنند. دوحالت متصور است

اول - به سیاست‌های مداخله‌جویانه امور خارجی جمهوری اسلامی در قبال فجایع سوریه اعتقاد دارند و آنرا تایید می‌کنند
دوم - رویه جمهوری اسلامی را نمی‌پسندند اما از دژخیمان جمهوری اسلامی هراس دارند و خون خود را رنگین‌تر از سایر آزادی‌خواهان می‌پندارند

اطلاعیه «شورای هماهنگی راه سبز امید» لازم بود اما کافی نیست و آقایانی که چهره بین‌المللی دارند باید در این قضیه دخالت کرده و اظهارات صریح و روشن داشته باشند، از یکسو مردم سوریه هرروزه پرچم جمهوری اسلامی را به آتش می‌کشند و از سوی دیگر برایشان به‌آشکار روشن نیست چه بخش هایی از سردامداران پیشین، سابق و فعلی جمهوری اسلامی با تحرکات بشار اسد بر علیه ملتش موافقت دارند. بهر حال برای ما ایرانیان نیز شفاف نیست کدام طیف از آقایان همین اطلاعیه را قبول دارند و کدام با سیاست‌های حاکمان جمهوری اسلامی منطبق هستند

از آقایان محمد خاتمی و موسوی خویینی‌ها و سایرینی که مورد وثوق ملت ایران هستند و نیز آیات اعظامِ معتقد به جنبش مردم ایران استدعا داریم که صراحتا نظر خود را نسبت به فجایع سوریه ابراز دارند: بیایید حداقل در مورد این یک موضوع تکلیف همه را روشن کنید