Saturday, August 13, 2011

نمایش مضحک محاکمه رهبران جنبش: آقای خامنه‌ای! آیا بازی‌ کودکانه و ابلهانه با آتش، بس نیست؟

شایعه است یا واقعیت دارد، داستان دیگری را باید از این وقاحت نتیجه گیری کرد. معمولا دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، با تکنیک ایجاد شایعه، دو منظور را دنبال می‌کند: ا - متر کردن افکار عمومی نسبت به کاری که قصد انجام آنرا دارد. ۲ - انحراف افکار عمومی از مساله دیگری که به‌زعم حکومت مهمتر می نماید

به‌زعم رژیم، اندازه گیری افکار عمومی در پیوند با شایعه محاکمه سران جنبش، نتیجه‌ای غیر مترقبه نخواهد داشت، چرا که با زندانی کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مدت شش ماه، رژیم به این نتیجه رسیده است که بدنه جنبش آمادگی واکنش جدی و تاثیر‌گذار را ندارد و خطری به غیر از چند اعتراض پراکنده دانشجویی، متوجه رژیم نخواهد بود که آنها را هم در نطفه خفه خواهد کرد، اما دستگاه امنیتی - اطلاعاتی به باور من شرایط دیگری را که بر کشور حاکم است و همین محاکمه می‌تواند به عنوان نقطه عطفی آنرا بر حاکمان دو چندان سخت تر کند، نادیده گرفته است

اما انحراف افکار عمومی از چه مساله‌ای، رژیم را وادار ساخته است که چنین شایعه‌ای را بپراکند. شرایطی که در بالا بدان اشاره شد و حاکمان را سخت دلمشغول ساخته است، بحرانی است در اثر بی‌بصیرتی رهبر جمهوری اسلامی و نادانی کارگزاران پایه یک کشور، سبب‌ساز آن شده است. یعنی بحران اقتصادی کشور، که در پی سیاست‌های نابخردانه و موضع‌گیری‌های نامعقولانه علی خامنه‌ای بر سر مساله‌ هسته‌ای تشدید شد، و در تعقیب آن، از آنجا پایه‌ریزی گردید که شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحت فشار افکار عمومی جهانی، بیانیه‌های پی‌در‌پی صادر نمود، و بدنبال آن سخت‌گیری‌های نامنتظره کشورهای غربی در اجرای مفاد بیانیه‌ها از جمله مشکلات بانکی و وصول طلب های مربوط به فروش نفت به کشورهایی مانند کره شمالی و جنوبی، هند و چین پروژه درمانده نمودن ایران را در اداره کشور، کامل‌تر کرد. اما علی خامنه‌ای و مشاورانش، تا همین مقدار فشار را بر کشور تحمل‌پذیر می‌انگاشتند، و به خیال خام خود، مشکل اساسی را متصور نبودند اما هیچگاه در مخیله‌شان پیشامدهای بحران جهانی اقتصاد نمی‌گنجید و پیش‌بینی‌ای از آن نداشتند، که باعث شود در‌آمدهای نفتی ایران را به سرعت به سمت پایین کاهش دهد و بحران حاکمان را صد چندان کند

در رهگذر فشاری که هر آن ممکنست شیرازه حاکمیت جمهوری اسلامی را از هم بگسلد، به گمان من رژیم درپی دادن امتیازات فراوان به غرب است، و فرود سر تعظیم در برابر زیاده‌خواهی‌های احتمالی غربی‌ها. بنابراین شایعه محاکمه‌ای که از هم‌اکنون، مضحک به نظر می‌رسد، به باور من اقداماتی است که در پشت پرده در جریان است و دستگاه اطلاعاتی امنیتی در پی انحراف افکار عمومی از معضلاتی است که رژیم به‌شدت با آن دارد دست و پنجه نرم می‌کند، تا شاید بتواند برای جلوگیری از سقوط قطعی خود اینبار نیز رهایی یابد

سوال اساسی از علی خامنه ای و همدستانش اینست که چه عواملی باعث شده است که محاکمه سران جنبش با تاخیر ۲ ساله صورت گیرد؟ و دیگر اینکه آیا می‌دانید که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران، و بحرانی که یقه یار غارتان یعنی بشار اسد را گرفته است،  و نیز سایر بحران‌های منطقه خاور میانه، چنانچه این محاکمه صورت بگیرد و مردم را خشمگین نماید، همین ملت، پوست از سرتان خواهند کند و تار و پودتان را به‌باد فنا خواهند داد؟ آقای خامنه ای! صادقانه بگویم، اگر چنین دادگاهی تشکیل شود، دارید با آتش بازی‌های کودکانه و ابلهانه می‌کنید: آیا آنچه تا کنون بر ملت و جنبش روا داشته‌اید، بس نیست؟