Saturday, August 6, 2011

به‌دستور خامنه‌ای کشورما به روزنامه‌نگار نیاز ندارد: زنده‌باد واپسگرایی

در ‌خبر‌ها آمده است که ۱۳ رشته ازمیان رشته‌های دانشگاهی از جمله روزنامه‌نگاری حذف شد، موضوعی که از بعد از تهدید خامنه‌ای به تغییر محتوای دروس انسانی دانشگاه‌ها، قابل پیش‌بینی بود و خوب خامنه‌ای هم دلایل خاص خودش را دارد، به‌ویژه رشته روزنامه‌نگاری که می‌توان از منظر او دلایلش را برای چنین تصمیمی به‌شرح زیر برشمرد

اول - روزنامه‌نگار فضول است
دوم - روزنامه‌نگار آشوب‌طلب است
سوم - روزنامه‌نگار زیر بار حرف زور نمی‌رود
چهارم - روزنامه‌نگار نمی‌ترسد
پنجم - روزنامه‌نگار تیزبین است
ششم - روزنامه‌نگار تقلب‌های انتخاباتی را برملا می‌کند
هفتم - روزنامه‌نگار وب‌لاگ درست می‌کند
هشتم - روزنامه‌نگار با رادیو و تلویزیون‌های بیگانه مصاحبه می‌کند
نهم - روزنامه نگار دزدی‌های حکومتیان را افشا می‌کند
دهم - روزنامه‌نگار گزارش‌های تصویری از ضرب و شتم مردم توسط حکومت به دنیا مخابره می‌کند
یازدهم - روزنامه‌نگار نامه سرگشاده به رهبر می‌نویسد
دوازدهم - روزنامه نگار بازجو را قانع می‌کند که حکومت به‌راه خطا و نادرستی می‌رود
سیزدهم - روزنامه‌نگار سوالات بی‌جا از رییس جمهور می‌کند
چهار‌دهم - روزنامه‌نگار وقتی به خارج می‌رود به او جایزه آزادی‌خواهی اعطا می‌شود
پانزدهم - روزنامه‌نگار اسلحه‌ای جز قلم ندارد و دائم می‌نویسد
شانزدهم - روزنامه‌نگار حساب‌های بانکی مشکوک آقایان و آقازاده‌هایشان که در خارج از کشور باز شده است را افشا می‌کند
هفدهم - روزنامه‌نگار از حقوق اساسی مردم در برابر حکومت‌های ظلم و جور دفاع می‌کند
هجدهم - روزنامه‌نگار دروغ‌ها و آمار فریبکارانه رییس دولت را روی دایره می‌ریزد
نوزدهم - روزنامه‌نگار در روزنامه‌های زنجیره‌ای کار می‌کند
بیستم - روزنامه‌نگار در زندان هم درس‌ می‌دهد و هم آبدیده می‌شود
بیست‌و یکم -  مردم روزنامه‌نگار را بیشتر از حاکمان و امامان جمعه دوست دارند
بیست‌و دوم - روزنامه‌نگار دیکتاتور و سانسور را دوست ندارد


***

 به‌دستور خامنه‌ای کشورما روزنامه‌نگار نیاز ندارد: زنده‌باد واپسگرایی