Sunday, August 21, 2011

یوسف رشیدی ماندگار در تاریخ: رییس جمهور فاشیست، پلی تکنیک جای تو نیستتکرار و تکرار باید کرد تا ماندگار شود نام او در تاریخ  مبارزات مردم ستمدیده ایران. یوسف رشیدی دانشجوی دلاوری که دست‌نوشته خود را بالای سر گرفت تا احمدی‌نژاد که در دانشگاه پلی‌تکنیک بسر می‌برد آنرا خوب ببیند و به خاطر بسپارد که در میان مردم بویژه استادان و دانشجویان مرتبه و جایگاهی ندارد. باید به‌یاد بسپاریم او را. یوسف رشیدی نماد دیگری از مقاومت جنبش دانشجویی برعلیه دروغگویی های ریاکارانه احمدی نژاد شد: او نیز یکی از رهبران ملت است