Friday, August 12, 2011

رژیم جمهوری اسلامی دارد با صدای بلند فریاد می‌زند: اوباش جهان متحد شوید


حکومت جمهوری اسلامی به سرکردگی علی خامنه ای و دستیاری مجتبی و پاچه‌خواری محمود احمدی‌نژاد و پاسدار جنایتکار محمد رضا نقدی و حسین شریعتمداری بازجو و امثالهم از چه کسانی در جهان حمایت می‌کند

اول - بشار اسد که دارد مردم را می‌کشد
دوم - از بخشی از طالبان در افغانستان برای باج خواهی از امریکا و دولت کرزای
سوم - از شورشیان و دزدان و غارت‌گران در انگلستان
چهارم - از حزب‌الله در لبنان برای به آشوب کشاندن لبنان و لولو بودن برای اسراییل
پنجم - از مقتدا صدر برای کمک به عدم امنیت و بی‌ثباتی درعراق
ششم - از رهبران کره شمالی در برابر غرب
هفتم - از رییس جمهور ونزوئلا و باج‌دهی دائمی به او
هشتم - ارسال اسلحه برای شورشیان به چند کشور آفریقایی
نهم - از جانشینان اسامه‌بن لادن برای بهم ریختن آسایش تمامی کشور‌ها در سرتاسر گیتی

خلاصه هر‌جا که اوباشی‌گری و گردنکشی‌ای وجود دارد و امنیت بین‌المللی در خطر، و دنیا در برابر آن ایستاده است، جای پای حکومت اسلامی مستقر در ایران به عنوان حمایت‌کننده از لمپنیسم و قداره‌بندی و دیکتاتوری، را می‌توان تشخیص داد. آیا باید انتظار داشت ایران در صحنه بین‌المللی بتواند خود را از منزوی شدن بیشتر مصون بدارد، باری باید چنین پنداشت، که رژیم جمهوری اسلامی دارد با صدای بلند فریاد می‌زند: اوباش جهان متحد شوید