Friday, September 2, 2011

سوالی از آقای ابوالحسن بنی صدر: آیا شما در جایی و به مناسبتی از خامنه‌ای چنین تمجیدی کرده‌اید؟

 در خبری از سایت دیگربان آمده بود که ماهنامه امتداد وابسته به بنیاد «حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» ویژه‌نامه‌ای در تعریف و تمجید از علی خامنه‌ای ... منتشر کرد. این سایت اشاره می‌کند که در این ویژه‌نامه به نقل از محمدتقی مصباح یزدی نیز نوشته شده که ... خامنه‌ای از «گوشت کوپنی» در خانه خود استفاده می‌کند. دیدگاه گروهی از مقام‌های سیاسی جهان در مورد شخصیت فرهنگی٬ هنری و سیاسی خامنه‌ای از دیگر بخش‌های این ویژه‌نامه است. در این بخش نقل قولی از ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران در تمجید از خامنه‌ای مبنی بر اینکه «اگر امام بود، صد‌ها بار به او احسنت می‌گفت» دیده می‌شود

منبع
 http://digarban.com/node/2206

 
***

سوالی کوتاه از آقای ابوالحسن بنی صدر : آیا شما در جایی و به مناسبتی از علی خامنه‌ای چنین تمجیدی کرده‌اید؟