Saturday, September 3, 2011

خیزش مردم آذربایجان ازمشروطه خواهی تا دریاچه ارومیه: آذربایجان دروازه آزادی ایران

قله سبلان

دوران مشروطه
پس از حمله کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق به مجلس و پخش خبرآن، در شهرهای دیگر ایران شورشهائی برخاست. مردم تبریز و بختیاری‌ها با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب فرستاد.  علی موسیو، ستارخان، باقرخان و حیدر خان عمواوغلی درتبریز به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. علی موسیو از یاران حیدر خان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند - برگرفته از ویکی‌پدیای فارسی

اخبار هفته گذشته
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) با انتشار بیانیه ای برخورد نیروهای امنیتی با معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان این حادثه شده است. در این بیانیه همچنین خبر از «کشته شدن سه تن از تظاهرکنندگان و مجروح شدن تعداد کثیری از مردم در طی درگیریها با پلیس ضد شورش» داده است. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، گزارش هایی از بیمارستان ها داشته که تعداد زیادی بر اثر ضرب و جرح مجروح شده و در حالیکه در بیمارستان در حال مداوا بوده اند دستگیر شده اند. همین طور گزارش هایی رسیده که تعدادی از کسانی که به شدت زخمی شده بودند از طریق لباس شخصی ها برده شدند. بعد از دستگیری، برخی از جوانان شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که آنها را هم از بین زندانیان برده اند - بی بی سی چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰
***
تاریخ را که ورق می‌زنیم، بسیاری از صفحات زرین آن به نام مردم غیور آذربایجان رقم خورده است. چه آنجا که علی موسیو، ستارخان، باقرخان و حیدر خان عمواوغلی درتبریز به بسیج مردم پرداختند و چه اینجا که مردم به‌گونه‌ای خودجوش برای حفظ دریاچه ارومیه بپاخاسته‌اند. این‌بار اما تمامی مردم ایران باید به حمایت برخیزند. امروز مردم حق‌طلب آذربایجان بار دیگر بپاخاسته‌اند، فرصت را غنیمت شماریم و ایران را آزاد کنیم. خیزش مردم آذربایجان از مشروطه خواهی تا دریاچه ارومیه: آذربایجان دروازه آزادی ایران