Saturday, September 24, 2011

هوگوچاوز هم احمدی‌نژاد را به حضور نپذیرفت: آیا جیب‌های چاوز ازپول‌های ملت ایران خالی شده است؟


در حالیکه هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا که روز پنجشنبه گذشته جلسه‌ای ۵ ساعته با فیدل کاسترو و رائول کاسترو داشته است (تصویر پیش روی گویای این خبر است)، به بهانه نیاز به استراحت دوران پس از شیمی درمانی، از ملاقات با احمدی‌نژاد سرباز زد و اطلاع داد که فعلا او را نمی‌تواند به حضور بپذیرد. احمدی‌نژاد قرار بود پس از انجام ماموریتش در نیویورک برای دیدار با رییس جمهور ونزوئلا به آن کشور سفر کند
***
هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا از رفقای نزدیک احمدی‌نژاد و خامنه‌ای محسوب می‌شود و همه می‌دانند در رابطه با این رفاقت، با زرنگی بسیار، به وفور بهره‌مند شده است. چاوز، در طول دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بارها به ایران سفر کرد و کیسه‌ی خود را حسابی بر بدن رژیم جمهوری اسلامی کشید. رژیم ایران تا کنون، به بهانه ایجاد رابطه‌ی استراتژیک با ونزوئلا و ایجاد پایگاه در این کشور برای مثلا ترساندن آمریکا، بطور مستقیم و یا از طریق سرمایه‌گزاری در ونزوئلا، میلیاردها دلار پول زبان بسته ی ملت ایران را به جیب هوگو چاوز ونزوئلایی سرازیر کرده است. مشهور است که احمدی‌نژاد تحت تاثیر شخصیت هوگو چاوز، گاهی ادا و اطوارهای پوپولیستی از خود بروز می‌دهد، که عکس‌ها و فیلم‌های آن، به آسانی قابل دسترس است: چگونه است فردی که نیاز به استراحت دارد، یک جلسه ۵ ساعته با برادران کاسترو را تحمل می‌کند، اما احمدی‌نژاد را با دلایل موهوم سرِ کار می‌گذارد و نمی‌پذیرد! موضوع کمی بودار به نظر می رسد آیا جیب‌های چاوز ازپول‌های ملت ایران خالی شده است؟ یا موضوعات دیگری درمیان است که طی روزهای آتی روشن خواهد شد

عکس تزیینی از حضور چاوز در ایران در یکی از سفرهایش