Tuesday, September 20, 2011

پرسپولیسی‌های عزیز! ملغمه‌ای از نیروی‌انتظامی، مشاور رییس جمهور، ستاد سوخت کشور، روضه‌خوان و متخصص فوتبال، برشما مبارک


این روضه‌خوانی مربوط می‌شود به چندی قبل که رویانیان این نظامی بلندپایه‌ی کشور رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور بود. لابد مملکت قحط‌‌ الرجال است که باید یک نظامی در راس یکی از مهمترین باشگاه‌های آن باشد! آیا با وجود چنین عتیقه‌هایی ورزش ما به جایی می‌رسد؟ در کجای دنیا سراغ دارید چنین ملغمه‌هایی که هم یارو نظامی باشد، هم متخصص فوتبال و یکی مدیران بلند مرتبه دولت و رفیق شش دانگ رییس جمهور و فرمانده راهنمایی رانندگی؟ مدیر عامل جدید پرس‍ولیس بر فوتبالیست‌های باشگاه و فوتبال‌دوستان پرسپولیسی مبارک! خدا را چه دیدی شاید هم بهتر از سایرین کار کرد، ننه

آدرس فیلم در یوتیوب