Monday, February 27, 2012

شادباش به ملت بزرگ ایران: اسکارِ "جدایی نادر از سیمین" نشانه‌ی شکست سیاست های تحمیلی رژیم


اصغر فرهادی کارگردان برجسته کشورمان، با دریافت جایزه اسکار برای فیلم ارزنده‌ی "جدایی نادر از سیمین" در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، ثابت کرد که سیاست های سینمایی رژیم، شکست خورده است! شادباش به ملت بزرگ ایران، به اصغر فرهادی عزیز و به تمامی هنرمندان و دست‌اندکارانِ تهیه و تولید فیلمِ "جدایی نادر از سیمین" به مناسبت این موفقیت کم نظیر در عرصه فرهنگ و هنر کشورمان. با توجه به اعمال محدودیت‌های بی‌شمار، طی سیاست های تحمیلی رژیم به سینمای کشورمان، براستی این فیلم، از جایگاه ویژه‌ای نسبت به سایر گیرندگان اسکار برخوردار است