Thursday, June 30, 2011

کودکی که بر دستان کوچکش دستبند زده‌اند: گناهکار آیا رژیم جمهوری اسلامی نیست؟

در خبرها آمده بود که اعضاء باند سرقت و زورگیری صبح چهارشنبه در مشهد دستگیر شدند. اما در میان دستگیرشدگان کودکی دیده می‌شود که بجای گرفتن مداد و دفتر مشق بر دست، به دستان کوچکش دستبند زده‌اند و بجای اینکه به مدرسه برود و با بازی‌های کودکانه‌اش سرگرم باشد، راهی زندان خواهد شد. هزاران از این‌دست در گوشه و کنار کشورمان ایران به مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی دارد اتفاق می‌افتد، حاکمانی که ۳۳ سال است وعده و نوید مدینه فاضله می‌دهند و رویای مدیریت جهانی در سر می‌پرورانند و ادعای‌شان برای اداره کردن دنیا گوش فلک را پاره کرده است