Wednesday, June 29, 2011

خاک بر سر نماینده قلابی مجلسی که ظرف ۲۴ ساعت حرف خود را راجع به استخرزنانه پس می‌گیرد


فاطمه آلیا نماینده مجلس فرمایشی رژیم، دیروز اعلام کرد اوباشانی که به استخر زنانه حمله کرده و از مردم، فیلم و عکس تهیه کرده‌اند، شناسایی و دستگیر شده‌اند، اما امروز حرفش را پس گرفته و خبر مربوطه را تکذیب نموده است

کاملا مشخص است که او تحت فشار دستگاه امنیتی، به چنین ذلت آشکاری تن داده است. بی شک انتخابات فرمایشی و متقلبانه، نتیجه‌اش راهی شدن کسانی می‌شود به مجلس که مهمترین خصیصه آنها چیزی نیست جز دروغ و مکر و فریب

خاک بر سر حکومت و نماینده قلابی مجلسی که بجای پی‌گیری مطالبات موکلین و مردم، دروغ تحویل می‌دهد! باز هم داریم دم از شرکت در انتخابات در چنین مجلسی می‌زنیم و نقشه می‌کشیم چگونه مردم مظلوم را برای شرکت در انتخابات اسفندماه و رای دادن فریب ‌دهیم