Saturday, June 11, 2011

شعار من و دوستانم در۲۲ خرداد: اصل ولایت فقیه نمی‌خوایم // رهبر الدنگ وسفیه نمی‌خوایم


چون قرار است که در راهپیمایی روز ۲۲ خرداد سکوت نکنیم، پس همه باهم، با فریاد شعار می‌دهیم
اصل ولایت فقیه، نمی‌خوایم // رهبر الدنگ و سفیه، نمی‌خوایم

با اطمینان، پیروزی از آنِ ما خواهد بود، و بساط ظلم و جور اهریمن زمانه بزودی، برچیده خواهد شد! ضمنا فریاد «مرگ بر دیکتاتور» و «الله اکبر» شبانه فراموش نشود