Friday, June 17, 2011

جزییات جنایت رژیم در رستوران میکونوس از زبان پرویز دستمالچی یکی از بازماندگان از مهلکه

در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ رخ داد، آقایان صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان، همایون اردلان نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان، فلاح عبدلی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. این فیلم که از سوی مرکز اسناد حقوق بشر ایران تهیه شده است، بازگویی جزییات ماجرا از زبان پرویز دستمالچی از پایه‌گذاران «سازمان جمهوری خواهان ملی ایران» که در زمان ترور در رستوران و همراه کشته‌شدگان حضور داشت و به طور معجزه‌آسایی، جان سالم بدر برد، را نشان می‌دهد

آدرس فیلم در یوتیوب