Tuesday, June 14, 2011

بیست و پنج خرداد است، این‌روزها همه جا پر شده از «خس و خاشاک»: آقای خامنه‌ای! از «دشمن» چه خبر؟


در خبرها آمده‌ بود: «بعد از ظهردوشنبه علی خامنه‌ای جلسه‌ای با حضور اعضای شورا‌یعالی انقلاب فرهنگی  برگزار کرد...». جالب است بدانید که او در جلسه مذکور، واژه معروف «دشمن» را اصلا بکار نبست و بجای آن چندبار کلمه «تهاجم» را بکار برد و با استفاده از یک اصطلاح نظامی، از شورای مذکور به عنوان قرارگاه فرهنگی نام برد!! (این آقا و همدست‌هایش دایم در عوالم نظامی‌گری بسر می‌برند). نمی‌دانم از تاثیر انتقاد‌هایی بوده که گاه و بی‌گاه به او شده و یا از لطیفه‌هایی است که بگونه‌ای تمسخرآمیز راجع به او می‌گویند مبنی بر اینکه سالهاست در هر سخنرانی ده‌ها بار کلمه «دشمن» را بکار می‌برد و آن - دشمن فرضی - را مسبب همه بدبختی‌های مملکت در ۳۳ سال گذشته می‌پندارد و نقاط ضعف خود و مجریان حکومتی و عدم توانایی دولتمردان در انجام وظایف‌شان را در پشت آن پنهان می‌کند، اما به هر دلیل که بوده این امرِ نادر (سخن نگفتن از «دشمن») اتفاق افتاد. البته یک احتمال دیگر ممکنست وجود داشته باشد و آن اینست که پر سر وصدا شدن جریانات «انحراف»  که موجبِ نمودِ هرچه بیشتر بی‌بصیرتی‌ خود خامنه‌ای شده از یکسو و سالروز رای دزدی‌اش با کمک همدستان و در این پیوند وجود پررنگ «فتنه‌گر» و «خس و خاشاک» این‌روزها که ۲۵ و ۲۶ خرداد نزدیک است، همه جا پر شده از «خس و خاشاک» - حواسی برای وی بجای نگذاشته و او را از «دشمن» غافل کرده است. راستی آقای خامنه‌ای! اگر تعادلت را از دست ندادی بگو ببینیم از «دشمن» چه خبر؟ دیگر «دشمن» «دشمن» نمی‌کنی، ظاهرا نطقت بریده! بنشین صد مرتبه از روی «دشمن» بنویس شاید راهگشا باشد

***
 
دوستان عزیز! جهت یاد‌آوری، این شورا که با خامنه‌ای جلسه داشته، همانی است که خوشبختانه مهندس میرحسین موسوی و دکتر ایرج فاضل دیگر عضو آن نیستند و شوربختانه احمد جنتی هنوزعضو آن است، اما این‌بار از نوع افتخاری آن