Saturday, June 18, 2011

دیگر «آذربایجان جنوبی(ایران)» چه صیغه‌ایست؟ روشن نیست در این موقعیت، این ‌بازی‌ها چیست؟


با یکی از دوستانم در کانادا تماس داشتم. خبری را اعلام کرد که مو به تنم راست کرد. او گفت که چندی پیش در یکی از نشریات فارسی زبان تورنتو، خبری با این عنوان به چاپ رسیده است: «کنگره موسس انچمن قلم آذربایجان جنوبی(ایران) در تبعید تشکیل می‌شود». ظاهرا سردمداری این حرکت به عهده رضا براهنی است که از قضا از دوستان صمیمی سردبیر همان نشریه محسوب می‌شود

سوال از آقای براهنی عزیز اینست که از کی تا به‌حال در جغرافیای جهان، آذربایجان شمالی وجود داشته است، که اینک شما از جایی در این کره خاکی با عنوان آذربایجان جنوبی آنهم با پسوند کلمه ایران داخل پرانتز نام می‌برید؟ این دیگه چه مسخره‌بازی تازه‌ایست

دائم دارم به خودم نهیب می‌زنم، که دور و بر لینک‌های نفاق‌افکنانه، نروم در این شرایطی که به همبستگی به‌شدت نیاز داریم، آن‌وقت می‌بینم عده‌ای نشسته‌اند و دارند برای ایران یا قطعه‌ای از خاک ایران اسم‌گذاری جدید می‌کنند. نمی‌توانم ساکت بنشینم. وای بر من و وای بر ما

در کشور ما دو آذربایجان بیشتر وجود ندارد: آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و هر دو استان‌های متعلق به ایران عزیزمان. در شگفتم که اینهمه در مورد فردوسی و تخت‌جمشید و آثار باستانی و ... و سایر مسایل ملی‌مان به‌حق دادِ سخن می‌دهیم اما در برابر چنین حرکت‌هایی سکوت می‌کنیم

==================================================================
جهت اطلاع
اصل خبر در صفحه ۱۳ هفته‌نامه شهروند چاپ تورنتو به سردبیری حسن زرهی به تاریخ جمعه ۱۰ ژوئن (جون) ۲۰۱۱ منتشر شده است. ضمنا سایت زیر نیز عین بیانیه مربوطه را در فضای مجازی رسانه‌ای کرده است
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-67458