Tuesday, June 28, 2011

فرهنگ عزاداری: تصاویری از تشییع جنازه تاریخ‌سازان - از خمینی تا گاندی

 تشییع جنازه تاریخ‌سازان: پاپ ژان پل دوم - روح الله خمینی - مائو تسه‌تونگ - جمال عبدالناصر - مارتین لوتر‌کینگ -  وینستون چرچیل - جان اف کندی - مهاتما گاندی. هرکدام آداب خاص خود را دارد، و ضمن احترام به شخص وفات‌یافته، نظم و ترتیب در اجرای آن موج می‌زند به غیر از آنکه مربوط به کشور خودمان می‌شود. باهم می‌بینیم آنها را به ترتیب تاریخ مرگ

پاپ ژان پل دوم - واتیکان ۲۰۰۵

روح‌الله خمینی - ایران ۱۹۸۹ میلادی برابر با ۱۳۵۸ خورشیدی

مائوتسه تونگ - چین ۱۹۷۶

جمال عبدالناصر - مصر ۱۹۷۰

مارتین لوتر کینگ - آمریکا ۱۹۶۸

وینستون چرچیل - انگلستان ۱۹۶۵

جان اف کندی - آمریکا ۱۹۶۳

مهاتما گاندی - هند ۱۹۴۸