Wednesday, November 30, 2011

رژیم جمهوری اسلامی، سرگردان در کوچه بن بست غرب


بالاخره آنچه که تندرو ها بدنبالش بودند، دارد اتفاق می افتد. پنجه و پیکر شوم جنگ بر سر ایران و ملت عزیزمان سایه افکنده است و هر آن، باید منتظر رخداد فاجعه‌بار - اما با روندی که پیش آمده نه غیر منتظره - باشیم. سفارتخانه‌های اروپایی در تهران دارند یکی بعد از دیگری فعالیت خود را معلق می‌گذارند و با حادثه‌ای که دیروز در سفارتخانه بریتانیا در تهران بوجود آمد دولت‌های غربی در افکار عمومی جامعه بین‌الملل، چهره‌ای مظلومانه و مورد تجاوز قرار گرفته از خود نشان می‌دهند و از جمهوری اسلامی نیز چهره‌ای جنگ‌طلب و متجاوز به حقوق بین المللی، به دنیا می‌نمایانند

بی‌خردی‌های سران رژیم و رویکرد لجوجانه‌ی آنها در حل مشکلات ملت و منطقه و مسائل مرتبط جهانی، همواره سبب شده است که حل معضلات، موکول شود به پرداخت هزینه‌های هنگفت‌تر اما از جیب ملت ایران و این‌بار نیز بحران به سمتی می‌رود که اگرچه طوفان آن رژیم را ساقط خواهد کرد، اما اثر بدون چون و چرایی نیز بر روند زندگی ملت ایران خواهد گذاشت

بسیاری از آزادیخواهان و نیز ملت ایران، خواهان جنگ نیستند اما این بار نانی که رژیم جمهوری اسلامی خود پخته و خود در دامان ملت گذاشته است، احتمال بروز جنگ را دو چندان کرده است. حرکت های سردمداران رژیم در صفحه شطرنج جهانی، بگونه‌ای دارد انجام می‌شود که ایران را دارند به سمت مقصدی بدون بازگشت، می‌کشانند. رژیم در حال حاضر در این بازی آچمز شده است و این انتظار می‌رود که با یکی دو حرکت دیگر، مات شود. از دیدگاه دیگر توپ در حال حاضر در زمین رژیم‌ است و غربی‌ها با زرنگی‌های ناشی از تجربیات سالیان، آنرا به زمین ایران انداخته‌اند. رژیم در حال حاضر وارد کوچه بن بست غرب شده است و حاکمان برای تهییج افکار عمومی  - که فقط مصرف داخلی خواهد داشت - رجزخوانی را آغاز خواهند کرد، اما بزودی معلوم می‌شود که در پشت پرده‌ها و درهای بسته چه خواهد گذشت و باید دید آیا پیامد گفتگوهای پنهانی آیا حاکمان را قادر خواهند کرد از این کوچه خارج شوند یا خیر و با چه هزینه‌ای؟

***

 راه دیگر کمتر هزینه کردن این تغییر، روشن کردن دوباره موتور‌های جنبش ملت توسط خود ملت است که اگر در این شرایط - به هر شکل ممکن - به حرکت در‌آید، پیروزی کم هزینه‌تر از آنِ ملت خواهد بود. به باور من رژیم در حال احتضار است و خیلی زود رفتنی‌ست و ملت اگر چه ممکنست که سختی‌های بسیاری را در این شرایط متحمل شوند، اما پایان این دشواری‌ها را در خیابان‌ها به پایکوبی خواهند گذراند