Friday, November 25, 2011

نمایش خیابانی بسیج ضد شورش برای چه؟ مگر ملت قرار است به ایران حمله کند؟


در سایت‌های مختلف خبری عکس‌هایی به چاپ رسیده از نمایش خیابانی بسیج ضد شورش با صورت‌های پوشیده با ماسک مشکی، به خیال خودشان برای رعب و وحشت مردم راه افتاده‌اند. اما چرا؟ مگر قرار است مردم شورشی بپا کنند (مثلا در شانزده آذر) که رژیم می خواهد آمادگی رزمی خود را به رخ کشد؟ اگر قرار است زبانم لال از سوی کشوری به ایران حمله شود، که باید آمادگی رزمی نیروها برای دفاع از مرزها نمایش داده شود برای ترساندن دشمن نه نمایش در داخل شهرها و ترساندن ملت. نکند رژیم هم به این نتیجه رسیده است که دشمن اصلی‌اش مردم ایران است که هراسان شده است؟ این دسته از نمایش‌ها بدون شک گویای ترس و زبونی رژیم است از واقعه‌ای که لابد حدس می‌زنند قرار است اتفاق بیفتد. به گمان من حتما خبرهایی رسیده است از شرکا چینی و روسی که این‌چنین کک افتاده توی تنبان حاکمان رژیم جمهوری اسلامی! چرا مثلا در فرانسه یا در آلمان یا در آمریکا نیروهای ضد شورش بدون هیچ دلیلی در خیابان ظاهر نمی‌شوند؟ اگر رژیم به این نتیجه رسیده باشد که دشمن اصلی‌اش ملت است، پس این را هم باید بداند که اینگونه نمایش قدرت، فقط ممکن است و تاکید می‌کنم فقط ممکن است که مرگ رژیم را به عقب اندازد. سرعت رخدادهای منطقه از جمله تسلیم دیکتاتور یمنی و به شمارش افتادن نفس‌های بشار اسد، نشانه‌های جالب و خوبی نیست برای علی خامنه‌ای و همدستانش و به یقین آقایان دارند خود را آماده می‌کنند تا سرنگونی‌شان را به تعویق اندازند! اما آیا قادرند؟ آذرک