Saturday, November 12, 2011

بستن حساب کاربری در دنیای مجازی به مثابه اعدام خاطی در دنیای واقعی‌ست


بستن حساب کاربری در دنیای مجازی به مثابه اعدام شخص خاطی در دنیای واقعی است! آنجا که بدون آگاهی از کم و کیف و چرایی بسته شدن قطعی حساب کاربری، ناگهان حساب کاربری‌ای بسته می‌شود، مرا به یاد دادگاه‌هایی می‌اندازد که متهم بدون داشتن وکیل و بی‌آنکه هیات منصفه‌ای، منصف وجود داشته باشد، و در پشت درهای بسته، مجرم شناخته شده و نهایتا به جوخه‌ی اعدام سپرده می‌شود. بدترین اتهامی که می تواند به سخت‌ترین مجازات بینجامد در همین دنیای مجازی، استفاده از حساب‌های متعدد کاربری است یا از آن فراتر، آگاهی یافتن از وابستگی به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم‌های جنایت‌کار، که می‌توان برای آن نیز تنبیه‌های دیگری از جمله معرفی او و اعلام گناهان او به جامعه مجازی در نظر گرفته شود، و در اینصورت، به باور این نگارنده بهترین شیوه تنبیهی نخست از سوی خود کاربران خواهد بود با واکنش‌هایی که به شخص خاطی و لینک‌هایش نشان می‌دهند و سپس اعمال روش‌هایی است که از سوی مسولان سایت پیش‌بینی شده است از جمله ممنوع کردن خطاکار در رای دادن به لینک‌ها و عدم اجازه به او در اظهار نظر زیر لینک‌ها، البته برای مدتی محدود و در صورت تکرار و اثبات جرم، طولانی‌تر کردن مدت تنبیه! اما در هر صورت چیزی شبیه حقوق شهروندی او در دنیای واقعی باید رعایت گردد: مثلا قادر باشد لینک‌ بگذارد در طی مدت محکومیتش

***
ارتکاب عمل مجرمانه، معلول است نه علت، که اگر علت ریشه‌یابی شود چه بسا کسان دیگری که در فراهم نمودن آن بستر نقش داشته‌اند، نیز باید محاکمه شوند و پاسخگو! یکی از کاربران نازنین سایت «بالاترین»، روزی به عنوان اعتراض به عمل غیر انسانی اعدام، مطلبی نگاشته بود با این عنوان: به امید روزی که «اعدام»، اعدام گردد. شعاری‌ بود کوتاه اما پُرمعنی و تاثیرگذار! با احترام - آذرک
azarak1358@gmail.com