Monday, November 28, 2011

آبگرمکن هم آبگرمکن های سابق


استانداری اصفهان می گوید که صدایی نشنیده است هنوز، اما مخلصانه این را هم می گوید که اگر صدایی هم بگوش کسانی رسیده باشد از ترکیدن آبگرمکن است. لابد آبگرمکن های رژیم هم عین موشک‌هایش موقعی که می‌خواهد بکار بیفتد، منفجر می‌شود. این آبگرمکن‌ها هم حتما توسط بیگانگان دست‌کاری می‌شود تا ترکانده ‌شود. اما طوری می‌ترکد که صدایش را فقط مردم می‌شنوند و مسولین که لابد آنقدر سرشان گرم و مشغول کار بوده است که چیزی نمی‌شنوند. شاید هم از آنجا که سالهاست مسولان پنبه در گوش کرده‌اند که صدای ضجه‌های مردم بیچاره را نشنوند، صدای ترکیده شدن چیزی را نمی‌شنوند. احتمال دیگر اینست که خود را به نشنیدن می زنند، تا ببینند مقامات مرکز چه سناریویی برای ترکیده شدن و صدای انفجار در دست طراحی و اعلام دارند، چرا که بیچاره‌ها ممکنست حرف نامربوطی بزنند و سر از اوین در‌آورند

بهر حال صدای انفجار در اصفهان بسیار مهیب بوده و مردم را نگران و وحشت زده کرده است اما هر چه که ترکیده است لازم است خبر رسانی شود که چون ماه در زیر ابر نمی ماند و رسانه‌های خارجی آن را بزودی کشف خواهند کرد بهتر است مسولان رژیم هرچه زودتر، مراتب را به اطلاع مردم برسانند. از سوی دیگر لطفا یکی دیگر از روزنامه‌نگاران محترم داوطلب شود و با رسانه‌های خارجی در این زمینه گفتگو کند و سپس آماده شود تا به زندان عزیمت  نماید: نتیجه اخلاقی اینکه آبگرمکن هم آبگرمکن های سابق! آذرک