Monday, January 2, 2012

محصول کار کوتوله‌ها، همه چیز رو به بالا: نرخ ارز، بیکاری، اعتیاد، حبس، اختلاس، شکنجه، اعدام، خالی‌بندی و موشکاداره‌ی کشور توسط کوتوله‌ها کار کشور، به اینجایی که هستیم رسانده است و هر آنچه زشت و پیامد نابخردی‌هاست، رو به فزونی دارد. مثال‌های بسیار روشن به شرح زیر است

از نظر اقتصادی
دلار رو به ۲۰۰۰ تومان می‌رود
بیکاری بیداد می‌کند
کارخانه‌ها و مراکز تولیدی یکی پس از دیگری بسته می‌شود
تنگدستی و فقر کمر مردم را می‌شکند
افزایش اختلاس و دزدی
نفت و ثروت ملت به ثمن بخس به حراج گذاشته شده است
تهدید به سرک کشیدن به حساب‌های بانکی افراد

از نظر سیاست داخلی
تحرک سیاسی به بن‌بست کامل رسیده است
رهبران جامعه در حبس هستند
روزنامه‌نگاران در زندان و تبعید بسر می‌برند
وکلا تهدید و در بند
دانشجویان از تحصیل محروم و شکنجه می‌شوند
امنیتی کردن فضای زندگی خصوصی و اجتماعی مردم
جرم شناخته شدن تحریم و اعتراض به انتخابات
فشار به خانواده زندانیان سیاسی و دستگیری
جلوگیری از دستگیری متهمان درجه اول در حکومت


از نظر سیاست خارجی
درخواست ملتمسانه مذاکره پیرامون مسائل هسته‌ای
تهدید به بستن تنگه هرمز و موشک‌پرانی در خلیج فارس
حمله به سفارتخانه انگلستان و قطع رابطه سیاسی
کمک به دیکتاتورها جهت سرکوب مردمان‌شان 

از نظر فرهنگی
افزایش مصرف مواد مخدر
افزایش فحشا و کاهش سن تن فروشی
تهمت فاحشه‌گری به فضای فرهنگی سینما و اقدام به انحلال خانه سینما
حمله به مراکز فرهنگی و جلوگیری از برگزاری تئاتر و کنسرت موسیقی
ندادن مجوز انتشار کتاب به نویسندگان سرشناس و مردمی
بستن روزنامه‌ها و نشریات مستقل از حکومت‌
***
باید از فرصت‌هایی که پیش روی داریم از جمله تحریم فعال انتخابات، کمال استفاده را نمود و هزینه های حکومت را در پیشبرد اهداف سیاه‌شان بالا برد، تا کوتوله‌ها صحنه را واگذارند