Wednesday, January 25, 2012

ارزش پول‌های‌مان در بانک نصف شده است: آیا بزودی وصول سریع پول از بانک، دچار مشکل نخواهد شد؟


آشفتگی اقتصاد ایران که رو به فروپاشیده‌گی دارد، حداقل سیگنالی که از خود نشان می‌دهد، اینست که پول‌های‌مان در بانک یا ارزشش را از دست خواهد داد یا در اوج بحران که هر آن احتمال آن می‌رود، توسط دولت مالِ خود خواهد شد (مثلا میگوید ندارم بدهم! بیایید اوراق قرضه یا هر کوفت و زهر مار دیگر به‌جایش بگیرید.) و خیلی خوشبینانه‌تر اینکه، وصول سریع آن ممکن نخواهد بود. شب عید نزدیک است اگر به پول نیاز دارید، از هم اینک به فکر باشید. ضمنا آنهایی که پول‌های خود را در حساب پس‌انداز و به صورت سپرده، گذاشته‌اند به امید بهره و گذران زندگی از این طریق، بدانند که اگر ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بیش از این سقوط کند که احتمالش بسیار زیاد است، زیان جبران‌ناپذیری به آنها وارد خواهند شد. این‌روزها، خریدن ارزهای معتبر و طلا، شاید بهترین راه برای جلوگیری از کاهش ارزش پول‌های‌مان باشد، اما وضعیت غیر قابل تحمل‌تر از آن شده که در تصور می‌گنجد، بطوریکه گرانی دارد بیداد می کند و کمرشکن شده است، ما باید در اندیشه‌ی ریشه‌کن کردنِ علت‌ها و به زیر کشیدن باعث و بانیِِ بدبختی‌ها باشیم