Saturday, January 14, 2012

چه کسانی از ترورها سود می‌برند: طرفداران ماندگاری جمهوری اسلامی یا دشمنان؟ این قبیل ترورها یا کار دستگاه‌های امنیتی خارجی اعم از شرقی و غربی و اسراییلی و منطقه‌ای است و یا کار نیروهای امنیتی داخلی
سناریو یکم - مهمترین دستاورد‌ ترورها در آستانه‌ي رویارویی غرب با ایران، می‌تواند ایجاد جو ضد آمریکایی باشد و فضا سازی پُر احساس مردمی برعلیه آمریکا که به گمان من، برای رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی سایرکشورها، تقریبا آشکار شده است، احساس ضد آمریکایی نسبت به سال‌های نخست انقلاب، در مردم کم رنگ شده است و پاره ای ضرورت می‌بینند تا این نوع احساس به‌گونه‌ای دوباره زنده شود. این قبیل ترورها می‌تواند توسط سازمان‌های اطلاعاتی- امنیتی حکومت‌ها یا سیستم‌های امنیتی غیر رسمی که از بخش‌هایی از حکومت‌ها تبعیت می‌کنند، طراحی و به اجرا گذاشته شده باشد. آنچه که در این سناریو هدف اصلی تلقی می‌شود، جلوگیری از سقوط جمهوری اسلامی است، اما چه شرایطی سبب شده است که کسانی، گروه‌هایی و یا کشورهایی به چنین فضا سازی نیازمند باشند. آنها را می توان به شرح زیر برشمرد
الف - منافع خود را در گرو پایداری و استمرار رژیم جمهوری اسلامی می‌بینند 
ب - ناگزیر بودن رویارویی نظامی ایران وغرب را حتمی و نزدیک می‌پندارند 
پ - در اثر چنین رویارویی‌ای حدس می‌زنند که مردم ایران با حکومت موجود همراهی لازم را ننمایند و حتا در روند سقوط حکومت به مهاجمین یاری نیز برسانند

سناریو دوم - ترورها را کار رژیم یا بخشی از آن بدانیم. در این سناریو دو گمانه زنی می‌تواند مطرح باشد
الف - کسانی هدف قرار می‌گیرند که حکومت حدس می‌زند، خیانت کارند و یا معترضند به ادامه پروژه بی‌ثمر و باید ترتیب‌شان داده شود. به رغم اینکه راه‌های ساده‌تری برای خاتمه حیات آنها مانند آمپول هوا و غیره وجود دارد، اما قانع کردن افکار عمومی نسبت به اینکه هر از گاهی اعلام شود که فلان دانشمند اتمی با ایست قلبی مرده است، کاری بس دشوار است و از سوی دیگر بهره برداری که حکومت می تواند از جوسازی‌ ترور در افکار عمومی بین‌المللی و داخلی، انجام دهد، به مراتب بیشتر از انواع دیگر قتل است
ب - گفتگوها، مذاکرات، شرایط وخیم سیاسی-اجتماعی-اقتصادی یا اتفاقاتی دارد می‌افتد که حکومت تمایلی ندارد افکار عمومی به آنها - که بحران زا است - جلب شود، لذا برای سرپوش گذاردن بر آنها، ناگزیر است، افکار عمومی را با چنین جوسازی‌هایی، منحرف کند. در این حالت این پندار که برای تحکیم اسلام و حکومت اسلامی، هر عملی از جمله قربانی کردن افراد بی‌گناه، اشکالی ندارد و آن قربانی سرانجام به بهشت خواهد رفت، ترور و قتل برای خودشان توجیه‌پذیر می‌شود