Saturday, January 7, 2012

گوش هایم را تیز کرده‌ام تا شاید از زید‌آبادی و سحرخیز و تاج زاده، پیغامی بشنوم


هنگامی بوی آزادی به مشام خواهد رسید که پیغامی از زندانیان - نه دربند که در آزادی کامل - به گوشم برسد. اگر آنها که با گوشت و پوست و جان خود، و با استخوان‌های خرد شده، و طعم شکنجه و حبس و تبعید را چشیده‌اند و دارند می‌چشند، به من پیغامی دهند با گوش جانم خواهم شنید. حرف‌های رویایی دیگران - اگر چه ممکنست از سوی انسان‌های شریف و با حسنِ‌نیت باشد که گاه بسیار زیبا نیز می‌نماید - فقط برای کوتاه مدتی ما را به مستی و خوش‌دلی فرو می‌برد، اما به‌راستی دردی از ما دوا نمی‌کند. مرا نیز نوید دهید اگر پیغامی از این عزیزان به‌دست‌تان رسید