Sunday, January 8, 2012

نگذاریم بهمن فرمان‌آرا تنها بماند: رژیم او را در زیر پا، لِه خواهد کرد


در خبرها آمده بود: "بهمن فرمان‌آرا در اعتراض به فشارهای دولتی کنونی علیه سینمای ایران، سه سیمرغ بلورینی که از جشنواره فجر دریافت کرده بود به دفتر جشنواره تحویل داد؛ این در حالی است که چندی پیش این کارگردان و تهیه‌کننده سینمای ایران، ممنوع‌الخروج شده بود". خبر کوتاه بود و در نظر اول، کمی شگفت‌آور. اما اگر در شرایط فعلی کشور، به عمق حرکت این بزرگمرد سینمای ایران بیندیشیم، جایگاه ویژه‌ای برای ایشان قائل خواهیم شد. در جایی که جیره‌خوارانی، سر در آخور رژیم جمهوری اسلامی دارند و برای کسب موقعیت و ثروت از هیچ چاپلوسی، کوتاهی نمی‌کنند، سینمای ایران را فاحشه‌خانه می‌خوانند و در برابر انحلال خانه سینما خفه‌خون می‌گیرند، بیاییم هنرمندان واقعی‌ای را که همگام با ملت هستند را دریابیم و ارج نهیم! ای اهالی سینما، ای دوستداران هنر، ای متفکران و اندیشمندان و خردورزان، ای هنرمندان و ای ملت ایران، حرکت شجاعانه بهمن فرمان‌آرا را پاس بداریم و نگذاریم او در این ورطه تنها بماند. تجربه و تاریخ به ما نشان داده است که پیشگامان و شجاعان‌مان را - فرق نمی‌کند در عرصه سیاسی باشد یا فرهنگی - اگر تنها بگذاریم، در زیر پای رژیمی‌ها لِه خواهند شد. بیاییم به هر طریق و روشی که تا کنون یاد گرفته‌ایم فرمان آرا را حمایت کنیم