Monday, January 30, 2012

روضه‌‌ی "تن علیلی دارم" توسط علی خامنه‌ای هفته آینده روز جمعه


عادت کرده‌ایم هر از گاهی که اوضاع مملکت قمرش بسیار در عقرب است، روضه‌ی " تن علیلی دارم" توسط علی خامنه‌ای به اجرا درآید. گفته شده است جمعه‌ای که در پیش است نماز جمعه توسط علی خامنه‌ای برگزار می شود، پس می‌توان منتظر عجز و لابه و التماس رهبر جمهوری اسلامی بود پیرامون بحران عمیقی که سرتاسر کشور را در همه امور فرا گرفته است، اما ظاهرا هنوز تفهمیده‌اند که حنای رهبر مدت‌هاست، رنگ باخته و از "تن علیل" کاری برنمی‌آید. نکاتی که به نظر می‌رسد علی خامنه ای می‌خواهد از طرح آنها سواستفاده کند می‌تواند به شرح زیر باشد

یک - بحران قحطی و کمبود کالا و گرانی و وجود خط "انحراف" در دولت
دو - بحران انرژی هسته‌ای و مذاکره با غربی‌ها و تن دادن به خواست‌های آنها
سه - بحران سرنگونی بشار اسد و رابطه اعراب با ایران
چهار - بحران تنگه هرمز و خالی بندی سپاه
پنج - بحران سکه و طلا و امنیتی شدن فضای معاملات  و روی دست ماندن پرونده‌های اختلاس
شش - بحران انتخابات اسفندماه و عدم شرکت مردم در آن
هفت - بحران "فتنه" و حصر رهبران جنبش و این‌همه زندانیِ سیاسی و سالروز ۲۵ بهمن
هشت - بحران دخالت غربی‌ها در بهم زدن اوضاع سیاسی و اجتماعی در داخل کشور
نه - بحران حذف ولی فقیه و جدایی دین از سیاست
ده - بحران جنگ احتمالی و تحریم نفت

مثلی داریم معروف که می‌گوید: "این تو بمیری از اون تو بمیری‌ها نیست!" و مصداق پیدا می‌کند با بحران رهبری در جمهوری اسلامی که این دفعه با دفعات قبل فرق می‌کند